UPMProFi

1. Planlægning

1.1 UPM ProFis Deck Planner gør det muligt at optimere designet af din terrasse og oprette en liste over alle nødvendige materialer. Den viser dig også, hvor der er behov for dobbelte støtteskinner eller strøer.

1.2 Foruden meget lav vedligeholdelse sammenlignet med træ har kompositplanker en række andre forskellige egenskaber. Plankerne reagerer på temperaturændringer ved at udvide sig og trække sig en smule sammen i længderetningen (typisk 6 mm for en planke på 4 m ved en temperaturændring på 40° C). Det er også normalt, at resterende forarbejdningsspændinger kan resultere i en lille afkortning af plankerne i de første år efter monteringen. De typiske værdier er mindre end 0,5 mm for Piazza Pro, ca. 1,5 mm for Piazza One og Deck 150 og op til 3 mm pr. m for Terra 127.

1.3 Du kan finde en detaljeret udvidelsestabel i det tekniske dataark:

1.4 Planlæg din terrasse, så du minimerer antallet af strøer/mellemrum til udvidelse for enden af plankerne f.eks. ved at opdele terrassen med en tvær-bort i en vinkel på 90 gr.

1.5 Hvis der er monteret uisolerede metalkomponenter (f.eks. gelændere) i direkte kontakt med jorden ved siden af en tildækket kompositplanke som f.eks. UPM ProFi Piazza Pro eller One, kan der ved varmt, tørt vejr genereres elektrostatisk ladning, når du går på terrassen, hvilket kan resultere i stød, når du rører ved disse komponenter. Dette kan undgås ved at sikre, at f.eks. gelænderet ikke er i direkte kontakt med jorden eller at bruge ikke-ledende materialer som plast eller træ.

 
Mellemrum kan minimeres ved at planlægge retningen af terrasseplankerne
Størrelsen på mellemrummet reduceres, når der bruges 90° tvær-bort
Undgå tilfældig stabling ved at lægge korte og lange dækstavler skiftevis
Undgå tilfældig stabling ved at lægge korte og lange dækstavler skiftevis