UPMProFi

5. Montering af terrasseplanker

5.1 Montering af de første planker
Skru startclipsene på enderne af støtteskinnerne/strøerne. Hvis du bruger UPM ProFi-alustøtteskinner eller træstrøer, skal du forbore huller med et 3 mm-bor. Monter den første planke ved at skubbe den nederste not ind i startclipsene, så du er sikker på, at plankens ender er korrekt justeret, og at plankerne ligger i en ret vinkel i forhold til støtteskinnerne/strøerne.

5.2 Vigtigt! Fixer den ene side på den midterste del af plankerne ved at skrue direkte gennem nederste del af noten fast i støtteskinnen/strøen. (Til Piazza One anbefales forboring, ø 3 mm). Denne enkelte direkte fastgørelse af terrasseplanken til strøen sikrer, at den termiske udvidelse og sammentrækning stadig kan foregå i begge ender, men at selve planken forbliver på plads. Hvis dette ikke gøres, kan det resultere i, at terrasseplanker flytter sig, og der kan opstå forskellige åbninger. Færdiggør monteringen af terrasseplanken ved at fastgøre den nederste not til underkonstruktionen med passende clips eller aluskinne.

 
Fastgørelse af startclipsene på støtteskinnerne.
Skru startclipsene på enderne af støtteskinnerne/strøerne.
Direkte fastgørelse sikrer, at planken forbliver på plads.
Direkte fastgørelse af terrasseplanken
 

5.3 Skub næste planke på plads, så nederste not kommer under clipsen/skinnen. Sørg for, at plankens ender flugter, og brug om nødvendigt en gummihammer eller klemmer til at sikre, at planken ligger tæt op af den næste planke. Indsæt fikseringeskruen til direkte fastgørelse på den anden side af terrasseplanken, og fastgør også clips/skinne til den side. Gentag fremgangsmåden med de resterende planker.

Plankerne kan fastgøres med alu-skinner eller clips.
Skub næste planke på plads, så nederste not kommer under clipsen/skinnen
Sikring af, at plankerne er justeret.
Brug om nødvendigt en gummihammer eller klemmer til at sikre, at planken ligger tæt op af den næste planke
 

5.4 Montage af planker med endesamlinger

Hvis der er monteret to planker med endesamlinger, skal hver planke understøttes på sin egen støtteskinne/strø og fastgøres med sin egen clips/aluskinne. Disse dobbelte støtteskinner/strøer skal have en afstand på 40 mm, og hvis der monteres med aluskinner, skal enden af aluskinnen være lidt kortere (5 mm) end terrasseplanken.

For at give plads til afspænding af plankerne og termisk bevægelse skal følgende mellemrum efterlades, når der monteres 2 planker på 4 m med endesamling. Du kan finde udvidelsestabeller for alle længder i de tekniske dataark:

Terrasseplankernes temperatur Piazza Pro Piazza One, Deck 150, Terra 127
> 20 °C 3 mm 0 mm
≤ 20 °C 6 mm 3 mm

For at minimere afstanden anbefales det ikke at lægge planker med endesamlinger, som er længere end 4 m.

Hvis hele terrassens længde kun kan opnås ved at have 2 planker med endesamlinger og det ikke kan accepteres, at der skal etableres en større ekspansionsåbning, er det muligt at montere plankerne uden mellemrum, i endesamlingerne. I dette tilfælde skal fixeringsskruerne fastgøres i noten i endesamlingerne i stedet for i noten i midten af plankerne.

Tilfældige samlinger, som ofte bruges i terrasser, anbefales ikke, da det kan føre til forskellige udvidelsesmellemrum og mere kompliceret montage af dobbelt støtteskinne/strø konstruktionen ved endesamlingerne.

 
 

5.5 Montering af Terrasser ved mur

Når plankerne monteres ved siden af en mur, skal der altid være en afstand på 20 mm mellem muren og den samlede konstruktion. Der kan være behov for større mellemrum til ventilation eller til overholdelse af lokale bygningsbestemmelser som beskrevet i afsnit 2.

5.6 Minimering af mellemrumsstørrelse med tvær-bort

Omfanget af termisk udvidelse/sammentrækning er direkte proportional med plankernes længde og den potentielle temperaturændring. Dette kan minimeres ved at tilføje en tvær-bort i en vinkel på 90° i forhold til plankernes primære retning. 90° vinklet tvær-borter kan nemt monteres ved hjælp af T-Clips stor størrelse til Piazza Pro, Deck 150 og Terra 127. Til Piazza skal der bores ovale bevægelses skruehuller og herefter monteres en fixeringsskrue i stedet for clips.

 
Montering af Terrasser ved mur.
Når plankerne monteres ved siden af en mur, skal der altid være en afstand på 20 mm mellem muren og den samlede konstruktion.
Terrasse, hvor der er anvendt et rammebræt.
Minimering af mellemrumsstørrelse med tvær-bort
 

5.7. Fastgørelse af sidste terrasseplanker

Før de sidste to rækker planker monteres, skal startclipsene først skrues på den korrekte placering på støtteskinnen/strøerne. Monter derefter de sidste to planker løst, og vip de indvendige kanter opad for at give plads nok til at indsætte de relevante endelige T-Clips, Wing Clips eller aluskinner. Tryk derefter plankerne ned, så de flugter, og skru clipsene/aluskinnen fast.


Se afsnit 4 i Monteringsvejledning til UPM ProFi Deck: Del 1: Diagrammer