UPMProFi

3. Underkonstruktion

3.1 UPM ProFi-plankerne skal altid monteres på en stiv underkonstruktionsramme for at forhindre, at terrassen flytter sig i løbet af sin levetid.

3.2 Der findes forskellige muligheder for underkonstruktioner afhængigt af terrassens design. Selve rammen skal monteres på en veldrænet overflade med hårdt belastningsleje, f.eks. betonblokke, belastningssikre sten eller beton.

3.3 Uanset længde skal hver terrasseplanke understøttes af mindst tre strøer/støtteskinner. Dobbelte strøer/støtteskinner (med en afstand på 40 mm) skal monteres, hvor enderne på to planker mødes.

 
 
 

3.4 Terrasser stueplan

Hvis højden og pladsforholdene er begrænset kan UPM profi komposit strø eller lille alustøtteskine monteres direkte på jorden,men kan ikke bruges til hævede terrasser. For at korrigere for mindre ujævnheder i jorden må UPM ProFi-gummipuderne kun anvendes under UPM ProFi Komposit strøer, hvis den maksimale afstand mellem gummipuderne ikke overstiger 30 cm (midte til midte). En stiv underkonstruktion laves ved hjælp af en UPM ProFi komposit strø eller en UPM ProFi-alustøtteskinne i lille størrelse ved at fastgøre støtteskinnerne/kompositstrøerne til jorden med højst 1 meters mellemrum. (f.eks. ved fastgørelse med bolte i betonen).

 
 

3.5 Hævede Terrasser

Til hævede Terrasser kan man bruge UPM ProFi-alustøtteskinne i stor størrelse eller passende træstrøer (f.eks. tørret løvtræ i klasse 1). De kan monteres på f.eks. UPM ProFi-fødder eller betonblokke. Der skal laves en stiv underkonstruktionsramme mellem afstivningerne ved at skrue støtteskinnerne/strøerne sammen med tværvanger med vinkelbeslag. Afstanden mellem tværvangerne må ikke overstige 2 m (fra midte til midte).

Hvis de lokale forhold tillader det, kan der monteres en 2 lags krydskonstruktion som et alternativ til montering på tværvangerne. Her fastgøres strøerne i en 90gr.vinkel på underkonstruktionen ved at skrue direkte gennem strøen.

 
Underkonstruktionen af UPM ProFi-støtteskinner.
Der skal laves en stiv underkonstruktionsramme mellem afstivningerne ved at skrue støtteskinnerne/strøerne sammen med tværvanger med vinkelbeslag.
Hævede Terrasse med UPM ProFi Click System.
Til hævede Terrasser kan man bruge UPM ProFi-alustøtteskinne i stor størrelse eller passende træstrøer
Alustøtteskinne i stor størrelse og fødder bruges til stiv, hævet underkonstruktion.
Hvis de lokale forhold tillader det, kan der monteres en 2 lags krydskonstruktion som et alternativ til montering på tværvangerne. Her fastgøres strøerne i en 90gr.vinkel på underkonstruktionen ved at skrue direkte gennem strøen.
 
 

3.6 UPM ProFi Deck-planker må ikke bruges til monteringer højere oppe end stueniveau, medmindre disse er bygget på en solid bærende overflade: f.eks. en balkon eller tagterrasse af beton. 

Se Monteringsvejledning for yderligere oplysninger om tagterrasser

3.7 Strøernes spændvidde

På grund af de forskellige mekaniske egenskaber for de forskellige planker skal den maksimale spændvidde for strøerne, som beskrevet i tabel 1, opretholdes. Hvis du ikke gør det, kan plankerne blive forvredet. Hvis plankerne lægges diagonalt i forhold til strøerne, skal afstanden reduceres med 10 cm.

 
Strøernes spændvidde (a) Piazza Pro Piazza One Deck 150 Terra 127
Privat 40 cm 35 cm 40 cm 35 cm
Erhverv 30 cm - 40 cm -

Piazza One og Terra 127 er kun designet til boliger

 
Afstanden mellem støtteskinnerne måles fra midte til midte.
Sørg for, at spændvidde for strøerne, korrekt for det dæksprodukt, du bruger.
 
 
Strøernes spændvidde for Piazza Pro er 40 cm på boligområder og 30 cm på kommercielle steder.
Piazza One er kun beregnet til boligformål, og dens strøernes spændvidde er max 35 cm.
Strøernes spændvidde for Deck 150 er max 40 cm i både bolig- og erhvervsapplikationer.
 
 

3.8 Terrasse udhæng

For Piazza Pro og Deck 150 er det maksimalt anbefalede udhæng af en plankeende 50 mm og maksimalt 30 mm for Piazza One og Terra 127.

3.9 Rammekant med alustøtteskinne i stor størrelse og med fødder

Der kræves en særlig kantkonstruktion, når rammen bygges på fødder, for at UPM ProFi Piazza One-plankeenderne kan fastgøres i niveau med rammekanten eller med 30 mm udhæng,det samme gør sig gældende for montage af UPM Profi trappeprofilen Rail step. Korte tværvanger (~60 cm) skal monteres under hovedstøtteskinnerne i en vinkel på 90°. Tværvangerne skal fastgøres på hovedstøtteskinnerne med skruer, og den udvendige ende skal monteres på en fod. Den sidste kantstøtteskinne kan derefter monteres på tværvangerne, så den flugter med bunden af fødderne. Den kan integreres med den stive ramme ved hjælp af vinkelbeslag.

Se afsnit 2 i Monteringsvejledning til UPM ProFi Deck: Del 1: Diagrammer