UPMProFi

Algemene contractvoorwaarden voor de UPM ProFi Sample Service

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het contract tussen UPM ProFi en de klant met betrekking tot het bestellen en leveren van monsters in Nederland. De klant gaat akkoord met deze voorwaarden wanneer hij/zij monsters of andere producten (hierna "monster(s)" genoemd) bestelt bij de UPM ProFi Sample Service.

Leverancier

De leverancier van de monster(s) is UPM Biocomposites/UPM-Kymmene Oyj, Business ID 1041090-0 (hierna "UPM ProFi" genoemd).

Contactgegevens en klantenservice:

UPM Biocomposites/UPM-Kymmene Oyj, PL 380, Alvar Aallon katu 1, 00100 Helsinki, Finland
E-mailadres: upmprofi@upm.com 
Telefoon: +358 (0) 204 15 111

Klant

Personen van 18 jaar en ouder (hierna "klant(en)" genoemd) kunnen Monsters bestellen via de UPM ProFi Sample Service.

Bij het verzenden van een bestelling moeten klanten hun contactgegevens doorgeven, zijnde hun naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Bestellingen

Klanten kunnen in totaal drie (3) monsters per bestelling gratis bestellen.

Verzending

De monsters worden per post of per koerierdienst afgeleverd op het adres dat de klant heeft opgegeven.

Recht op retournering en klachten

Er geldt een retourrecht van 30 dagen.  Klanten hebben het recht om monsters binnen dertig (30) werkdagen na ontvangst van de goederen te retourneren door ze naar het hieronder vermelde postadres te sturen. Contactgegevens (naam en e-mailadres) dienen daarbij te worden verstrekt.

Klanten zijn verantwoordelijk voor directe kosten die voortvloeien uit de retourzending van de monsters. Verpak de monsters zorgvuldig en stuur het pakket naar het volgende adres:

UPM ProFi Sample Service
NorService GmbH
Industriestraße 78,
76646 Bruchsal, Duitsland

Klachten en verdere verzoeken kunnen naar het volgende e-mailadres worden verzonden: upmprofi@upm.com.

Toepasselijk recht en aansprakelijkheid in geval van contractbreuk

De Duitse wetgeving is van toepassing op de Sample Service, het contract en deze voorwaarden.

De monsters en eventuele bijbehorende materialen worden geleverd in de actuele staat, zonder enige garanties. Tenzij anders bepaald in de wet, aanvaardt UPM ProFi geen aansprakelijkheid voor directe, indirecte of gevolgschade, of andere schade, kosten of inkomstenderving in verband met of als gevolg van het bestellen van monsters of het gebruik van de UPM ProFi Sample Service.

In het geval van handelsgeschillen die niet kunnen worden opgelost door onderhandelingen tussen de contractpartijen, kunnen klanten een zaak voorleggen aan een bevoegde rechtbank. Meer informatie voor klanten over beslechting van online geschillen: https://ec.europa.eu/odr. UPM ProFi is niet bereid of verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure die is voorgelegd aan een arbitragecommissie voor consumentenzaken.

Diversen

De privacyverklaring vindt u hier: https://privacy.upm.com/

Alle afbeeldingen, tekst en overige materialen in de Sample Service zijn eigendom van UPM-Kymmene Oyj en/of derden. Onbevoegd gebruik van deze content is verboden.

PRIVACYVERKLARING VOOR DE UPM PROFI SAMPLE SERVICE 01/11/2019

De privacyverklaring vindt u hier: https://privacy.upm.com/

Deze Privacyverklaring bepaalt hoe UPM-Kymmene Oyj en de bedrijven van de Groep ("UPM") persoonlijke gegevens over gebruikers van de Profi Sample Service ("Sample Service") verzamelen en verwerken. Door de Sample Service te gebruiken, gaat u ermee akkoord aan deze voorwaarden te voldoen. UPM zal de Privacyverklaring soms actualiseren. Alle wijzigingen zullen hier worden geplaatst.

UPM streeft ernaar uw privacy te beschermen en te respecteren. Bij de verwerking van persoonlijke gegevens die u hebt verstrekt in verband met de Sample Service, zal UPM te allen tijde de toepasselijke wetgeving met betrekking tot gegevensbescherming en de bescherming van persoonsgegevens naleven en de gegevens gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en uitsluitend voor de doeleinden die in deze Privacyverklaring worden beschreven.

Informatie die wij verzamelen

Wij verzamelen persoonlijke gegevens over u wanneer u onze website bezoekt, u zich registreert of abonneert op onze producten, een bestelling plaatst, u abonneert op onze nieuwsbrieven of op andere wijze met ons communiceert. De gegevens die we over u verzamelen en verwerken, kunnen zijn uw naam, functie, organisatie, e-mailadres, telefoonnummers, adres, bezorgadres en factuuradres indien van toepassing, bestelgeschiedenis en eventuele andere informatie die u met ons deelt, zoals opties voor direct marketing. Daarnaast verzamelen we gegevens over transacties die via de Sample Service zijn verricht.

De persoonlijke gegevens worden gebruikt om de Sample Service te leveren; dit omvat klantenservice, het bewaken van het servicegebruik om de klantervaring te verbeteren en de service uit te breiden, enzovoort. We kunnen ook om uw feedback vragen via klanttevredenheidsenquêtes.

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens uitsluitend voor de hierboven genoemde doeleinden. Informatie kan ook worden gebruikt voor elektronische en andere marketingcommunicatie (bijv. nieuwsbrieven) voor UPM-producten en/of -diensten die zijn gericht op gebruikers van de service, tenzij u hebt geweigerd dergelijke marketingberichten te ontvangen. Als gebruiker hebt u het recht om te allen tijde elektronische marketingcommunicatie te weigeren via de link die bij elke elektronische communicatie wordt meegeleverd of door ons op de hoogte te stellen van uw voorkeuren op het adres dat in dit Privacy beleid wordt vermeld.

Bewaren van persoonlijke gegevens

UPM bewaart persoonlijke gegevens zolang dit noodzakelijk is voor de beperkte doeleinden die worden beschreven in het gedeelte "Informatie die wij verzamelen" hierboven of om te voldoen aan de vereiste wet- en regelgeving.

Delen van gegevens met externe partijen

Wij kunnen externe dienstverleners opdracht geven ons in staat te stellen de monsters te leveren of gerelateerde activiteiten namens ons te beheren, zoals verleners van logistieke, administratieve en betaaldiensten. Wij zullen uw gegevens uitsluitend met deze derde partijen delen voor de hierboven beschreven beperkte doeleinden. Onder andere omstandigheden zal UPM uw persoonlijke gegevens nooit openbaar maken, tenzij wij hiervoor uw toestemming hebben verkregen of indien openbaarmaking wettelijk vereist is. Wij zullen uw gegevens niet buiten de EER overdragen zonder passende beveiligingsmaatregelen te treffen.

Gegevensbeveiliging

UPM heeft technische en organisatorische maatregelen volgens de industrienorm genomen om de toegang tot uw persoonlijke gegevens te beperken en deze te beschermen tegen verlies, onbedoelde vernietiging, misbruik en onrechtmatige wijzigingen. Alleen geselecteerde werknemers en externe contractanten hebben toegang tot persoonlijke gegevensbestanden.

Uw rechten

U hebt het recht op toegang tot de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren; u kunt dit recht uitoefenen door een schriftelijk verzoek te sturen naar het onderstaande adres/door contact met ons op te nemen op het onderstaande adres. U hebt ook het recht om de gegevens indien nodig te laten wijzigen of verwijderen als deze gebrekkig, onjuist, onnauwkeurig of verouderd zijn.

Wanneer u zich registreert voor de Sample Service, kunt u kiezen of u berichten van UPM wilt ontvangen. Als u niet langer elektronische direct marketingcommunicatie van ons wilt ontvangen, kunt u zich afmelden door op de link "afmelden" te klikken die wordt verstrekt in alle marketing-e-mails die wij u sturen.

Indien uw verzoek met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens wordt geweigerd of als u van mening bent dat uw persoonlijke gegevens niet zijn verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving over gegevensbescherming, kunt u de zaak voorleggen aan de bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming.

Om uw rechten uit te oefenen of meer informatie te verkrijgen, kunt u contact opnemen met:

UPM-Kymmene Oyj/Privacy
Alvar Aallon Katu 1, P.O. Box 380
FI-00101 Helsinki, Finland
privacy@upm.com