UPMProFi

2.  Helling, afwatering en ventilatie

2.1 Omdat UPM ProFi Deck vlonderplanken een erg lage vochtabsorptie hebben, kunnen ze horizontaal op een niethellende ondergrond worden gelegd. Als de planken echter op een hellende ondergrond worden gelegd (bijv. 1-1,5%), droogt de vloer sneller en spoelt het afvloeiende regenwater het stof weg.

2.2 Zoals voor alle terrasvloeren geldt, moeten UPM ProFi terrasvloeren goed worden geventileerd en worden geïnstalleerd op een onderstructuur die een vrije luchtstroom onder de vloer en een goede afvoer van regenwater mogelijk maken. Houd u aan de plaatselijke bouwvoorschriften en algemeen geaccepteerde werkwijzen, bijv. met betrekking tot de minimale afstand van de terrasvloer tot de muur van het gebouw. Wellicht zijn ook afvoergoten nodig tussen de huismuur en de rand van de terrasvloer.

2.3 Bij gebruik van UPM ProFi Alu Rail en/of Rubber Strip is het verplicht om extra ventilatie in de vloer te creëren om een vrije luchtstroom onder de vloer te garanderen. Als de vloer bijvoorbeeld langs een muur wordt geïnstalleerd, moeten ventilatieroosters over de gehele lengte van de muur worden geïnstalleerd vóór de eerste rij terrasplanken. Als de randen van de vloer die aan een muur grenzen worden gesloten, moeten er voldoende ventilatieroosters langs de rand van de vloer worden geïnstalleerd om de vrije luchtstroom onder de vloer mogelijk te maken. Als u dit niet doet, kan de vloer na verloop van tijd vervormen en verzwakken.

 

Zie sectie 1 in de montagehandleiding UPM ProFi terrasvloeren: Deel 1: Schema's