UPMProFi

5.  De vlonderplanken installeren

5.1 De eerste vlonderplanken installeren:

Schroef de Start Clips op de uiteinden van de steunrails/balken. Als u de UPM ProFi Alu Support Rail of houten balken gebruikt, dient u deze voor te boren met een boorbit van 3 mm. Installeer de eerste terrasplank door de onderste messing in de startclips te schuiven. Zorg ervoor dat de uiteinden van de plank goed zijn uitgelijnd en dat de plank onder de juiste hoek ten opzichte van de steunrails/balken ligt.

5.2 Bevestig in het midden van de andere kant van de terrasplank met één schroef direct door de onderste messing aan de steunrail/balk. (voor Piazza One wordt voorboren aanbevolen, ø 3 mm). Deze enkele directe bevestiging van elke terrasplank op dezelfde balk zorgt ervoor dat normale uitzetting en inkrimping kan plaatsvinden aan beide uiteinden, maar dat de plank op zijn plaats wordt gehouden. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot beweging van de terrasplanken en ongelijkmatige ruimten tussen de planken. Voltooi de installatie van de terrasplank door de onderste messing aan de onderstructuur te bevestigen met de juiste clips of Alu Rail die in elke steunrail/balk zijn geschroefd.

 
Bevestiging van de Start Clips aan de steunrails.
Schroef de Start Clips op de uiteinden van de steunrails/balken
Directe bevestiging van elke terrasplank zorgt ervoor dat normale uitzetting en inkrimping.
Directe bevestiging van de terrasplank
 

5.3 Schuif de onderste messing van de tweede terrasplank onder de clips/rail. Zorg ervoor dat de uiteinden van de vloer zijn uitgelijnd en gebruik indien nodig een rubberhamer of klemmen om ervoor te zorgen dat deze nauw aansluiten op de naastgelegen plank. Breng de schroef voor directe bevestiging aan de andere kant van de terrasplank aan en bevestig ook de clips/rail aan die kant. Herhaal dit proces met de overige terrasplanken.

De terrasplanken kunnen worden bevestigd met alu rails of clips.
Schuif de onderste messing van de terrasplank onder de rail.
Zorg ervoor dat de uiteinden van de vloer zijn uitgelijnd.
Gebruik indien nodig een rubberhamer of klemmen om ervoor te zorgen dat deze nauw aansluiten op de naastgelegen plank.
 

5.4  Terrasplanken in de lengte leggen

Als twee terrasplanken in de lengte achter elkaar worden gelegd, moet elk uiteinde van de planken worden ondersteund op een eigen steunrail/balk en worden bevestigd met een eigen clip/Alu Rail. Deze dubbele steunrail/ steunbalken moeten 40 mm uit elkaar worden geplaatst en bij montage met Alu Rail moet het uiteinde van de Alu Rail iets korter (5 mm) zijn dan de vloerplank.

Om ontspanning en thermische beweging van de planken mogelijk te maken, moeten de volgende openingen worden overgelaten wanneer twee planken van 4 m in de lengte achter elkaar worden geïnstalleerd. Uitzettingstabellen voor alle lengtes vindt u in de Technische specificatiebladen:

Temperatuur van terrasplanken Piazza Pro Piazza One, Deck 150, Terra 127
> 20 °C 3 mm 0 mm
≤ 20 °C 6 mm 3 mm

Om de tussenruimte zo klein mogelijk te houden, wordt aanbevolen om planken die langer zijn dan 4 m niet in de lengte achter elkaar te leggen.

Als de gehele lengte van de vloer kan worden gevormd door twee planken in de lengte achter elkaar te leggen en een bredere dilatatievoeg aan de buitenste uiteinden van de vloer acceptabel is, kunnen de planken zonder tussenruimte worden aangebracht waar de uiteinden elkaar raken en kunnen de enkele schroeven voor directe bevestiging worden bevestigd op de plaatsen waar de planken samenkomen in plaats van in het midden van de planken.

Het willekeurig spreiden van balken (wildverband), zoals vaak wordt toegepast bij houten vloeren, wordt sterk afgeraden, omdat dit kan leiden tot ongelijke dilatatievoegen en dubbele steunrails/balken bemoeilijkt.

 
 

5.5 Terrasplanken naast muren installeren

Wanneer terrasplanken naast muren worden geïnstalleerd, moet u altijd een ruimte van 20 mm tussen de muur en de gehele constructie vrijlaten. Er kunnen bredere openingen nodig zijn voor ventilatie of om te voldoen aan de plaatselijke bouwvoorschriften, zoals beschreven in sectie 2.

5.6 Tussenruimte minimaliseren met afkaderplanken

De mate van thermische uitzetting/inkrimping is recht evenredig met de lengte van de planken en de mate van temperatuurverandering. De tussenruimte kan worden geminimaliseerd door een afkaderplank haaks op de hoofdrichting van de terrasplanken aan te brengen. Haakse afkaderplanken kunnen eenvoudig worden geïnstalleerd met behulp van T-Clip Large voor Piazza Pro, Deck 150 en Terra 127. Voor Piazza One kunnen ovale gaten worden gebruikt in plaats van clips.

 
Terrasplanken naast muren installeren.
Moet u altijd een ruimte van 20 mm tussen de muur en de gehele constructie vrijlaten
Vlonders met afkaderplanken.
Tussenruimte minimaliseren met afkaderplanken
 

5.7. Laatste terrasplanken leggen

Voordat u de laatste twee rijen terrasplanken installeert, schroeft u eerst de startclips op de juiste positie van de steunrail-/balkuiteinden. Breng vervolgens de laatste twee terrasplanken los aan en kantel de binnenranden omhoog zodat er voldoende ruimte is om de laatste T-Clips, Wing Clips of Alu Rails aan te brengen. Druk vervolgens de planken omlaag zodat ze goed worden uitgelijnd en schroef de clips/Alu Rail vast.


Zie sectie 4 in de montagehandleiding UPM ProFi terrasvloeren: Deel 1: Schema's