UPMProFi

3.  Onderstructuur

3.1 Om beweging van de vloer tijdens de levensduur te voorkomen, moeten UPM ProFi vlonderplanken altijd worden geïnstalleerd op een stevige onderframeconstructie.

3.2 Afhankelijk van het vlonderontwerp zijn er verschillende mogelijkheden voor de onderconstructie. Het frame zelf moet worden geïnstalleerd op een draagoppervlak met een goede afwatering dat bestand is tegen zware belasting, bijv. betonblokken, slagvaste stenen of beton.

3.3 Ongeacht de lengte moet elke vloerplank worden ondersteund door ten minste drie balken/steunrails. Dubbele balken/steunrails (met een tussenruimte van 40 mm) moeten worden geïnstalleerd op punten waar de uiteinden van twee terrasplanken elkaar raken.

 
 
 

3.4 Vloeren op bodemhoogte

UPM ProFi Support Rail of UPM ProFi Alu Support Rail Small (als de vloerhoogte beperkt is) kunnen worden gebruikt bij directe installatie op de bodem: deze mogen niet worden gebruikt voor verhoogde vloeren. Om lichte oneffenheden in de bodem te corrigeren, mogen UPM ProFi rubbermatten alleen onder UPM ProFi Support Rail worden gebruikt als de maximale afstand van de rubbermatten niet groter is dan 30 cm (hartafstand). Bij UPM ProFi Support Rail en UPM ProFi Alu Support Rail Small moet de stevige onderframeconstructie worden gemaakt door de steunrails/balken op de bodem te bevestigen met een onderlinge afstand van maximaal 1 m. (bijv. bevestiging met bouten in het beton).

 
 

3.5 Verhoogde vloeren

UPM ProFi Alu Support Rail Large of houten balken (bijv. hardhout, duurzaamheidsklasse 1) kunnen worden gebruikt voor verhoogde vloeren. Ze kunnen worden geïnstalleerd op bijv. UPM ProFi voeten of betonblokken. Een vergrendelde stevige onderframeconstructie moet worden gemaakt door de steunrails/balken en de dwarsbalken met hoeksteunen aan elkaar te schroeven. De afstand tussen dwarsbalken mag niet groter zijn dan 2 m (hartafstand).

Indien de lokale omstandigheden dit toestaan, kunnen contrabalken worden geïnstalleerd als alternatief voor de installatie van dwarsbalken. Ze moeten haaks onder de balken worden geïnstalleerd en door middel van schroeven aan de balken worden bevestigd.

 
Onderconstructie gemaakt van UPM ProFi Support Rails.
Een vergrendelde stevige onderframeconstructie moet worden gemaakt door de steunrails/balken en de dwarsbalken met hoeksteunen aan elkaar te schroeven.
Verhoogde vloeren met UPM ProFi kliksysteem.
UPM ProFi Alu Support Rail Large of houten balken kunnen worden gebruikt voor verhoogde vloeren.
Alu Support Rail Groot en Foot gebruikt voor stijve, verhoogde onderstructuur.
Indien de lokale omstandigheden dit toestaan, kunnen contrabalken worden geïnstalleerd als alternatief voor de installatie van dwarsbalken. Ze moeten haaks onder de balken worden geïnstalleerd en door middel van schroeven aan de balken worden bevestigd.
 
 

3.6 UPM ProFi Deck planken mogen niet worden gebruikt voor verhoogde toepassingen, tenzij ze worden gebouwd op een stevig draagoppervlak, bijv. een betonnen balkon of een dakterras. 

Zie Montagehandleiding voor verdere instructies met betrekking tot dakterrassens

3.7 Afstand tussen balken

Vanwege de verschillende mechanische eigenschappen van de verschillende terrasplanken, moet de maximale overspanning van de balken (hartafstand) zoals vermeld in Tabel 1 goed worden aangehouden. Als u dit niet doet, kan dat leiden tot vervorming van de planken. Als de planken diagonaal op de balken worden gelegd, moet de speling met 10 cm worden verkleind.

 
Balk Afstand (a) Piazza Pro Piazza One Deck 150 Terra 127
Woningen 40 cm 35 cm 40 cm 35 cm
Bedrijven 30 cm - 40 cm -

Piazza One en Terra 127 zijn uitsluitend bedoeld voor woningen.

 
De afstand tussen de steunrails wordt gemeten van het midden tot het midden.
Zorg ervoor dat de afstand tussen de balken correct is voor het terrasproduct dat u gebruikt.
 
 
De afstand tussen de balken voor Piazza Pro is 40 cm op woonlocaties en 30 cm op commerciële locaties.
Piazza One is alleen bedoeld voor woningen en de afstand tussen de balken is max. 35 cm.
De afstand tussen de balken voor Deck 150 is max. 40 cm in zowel residentiële als commerciële toepassingen.
 
 

3.8 Oversteek van balken

Voor Piazza Pro en Deck 150 is de aanbevolen maximale oversteek van een plankeinde 50 mm en maximaal 30 mm voor Piazza One en Terra 127.

3.9 Randconstructie met Alu Support Rail Large en voeten

Er is een speciale randconstructie nodig wanneer het frame op voeten wordt gebouwd, zodat de uiteinden van de UPM ProFi Piazza One vloer binnen de 3 cm van de framerand kunnen worden bevestigd of UPM ProFi Rail Step kan worden geïnstalleerd. Korte dwarsbalken (~60 cm) moeten haaks onder de hoofdsteunrails worden geïnstalleerd. De dwarsbalken moeten met schroeven aan de hoofdsteunrails worden bevestigd en het buitenste uiteinde moet op een voet worden geïnstalleerd. De eindsteunrail van de rand kan vervolgens op de dwarsbalken worden gemonteerd, zodat deze op één lijn ligt met de onderkant van de voeten. Deze moet onderdeel worden gemaakt van het stijve frame door middel van hoeksteunen.

Zie sectie 2 in de montagehandleiding UPM ProFi terrasvloeren: Deel 1: Schema's