1. Planering

1.1 Med hälp av  UPM ProFi Deck Planner trallplaneraren kan du optimera utformningen av ditt däck samt skapa en lista över material som behövs. Den visar också var dubbla stödskenor/bjälkar behövs.

1.2 Förutom överlägsna egenskaper som innebär lite underhåll jämfört med trä, har komposittrall andra egenskaper. Trallen expanderar och dras ihop något i längdriktningen med temperaturförändringar (normalt 6 mm för en 4 m lång platta vid en temperaturförändring på 40 °C). Det är också normalt att frisläppandet av ytspänningen som genereras under produktionen kan leda till krympning av brädorna de första åren efter installationen. Typiska värden är mindre än 0,5 mm för Piazza Pro och cirka 1,5 mm per meter för Piazza One, Deck 150 och upp till 3 mm för Terra 127.

1.3 En detaljerad utvidgningstabell finns i det tekniska databladet:

1.4 Utforma terrassen så att antalet förlängningar hålls på ett minimum. Du kan till exempel ändra riktningen av brädorna eller använda ett inramningsbrädor som används i 90 graders vinkel mot huvudområdet.

1.5 Om oisolerade metallkomponenter (t.ex. ledstänger) är i direkt kontakt med marken och installeras brevid ytbeläggda komposittrall som UPM ProFi Piazza Pro eller One, kan detta leda till en elektrostatisk ladding när man går på terassen i varmt och torrt väder. Detta kan läda till en elektrisk stöt när man rör vid dessa metallkomponenter. Det här kan undervikas genom att försäkra sig om att t.ex. ledstången inte är i direkt kontankt med marken eller av att använda icke-ledande material så som plast eller träd, eller genom att installera UPM ProFi-gummiremsa (notera att du kan behöva lägga till ventilationsöppningar, se avsnitt 2.3).

 
Luckorna kan minimeras i lederna genom att planera riktningen av brädorna.
Luckorna minskas vid användning av 90° kantbrädor
Trallbrädorna ska monteras utan slumpmässig fogöverlappning.
Rikta in trallbrädans ändar och luckor: undvik slumpmässig förskjutning, enom att lägga korta och långa däckbrädor växelvis.