Avancerede retningslinjer for montering - Afdækning af Pool kanter

UPM ProFi Rail Step er en god løsning til at dække poolkanter, som vist på nedenstående billede.

Se UPM ProFi-monteringsvejledningen
Del 1, kapitel 5 og  Del 2, kapitel 6.2 for yderligere oplysninger om montering af Rail Step.

Vær opmærksom på vigtigheden af god dræning omkring poolkanten.

Download alle instruktioner i del 3

Fastgøringsmuligheder