Vigtige regler ved montering af planker

Følgende liste dækker nogle af de vigtigste monteringsregler for UPM ProFi-terrasseplankesystemet, men er ikke en erstatning for den komplette monteringsvejledning.

Underkonstruktion

Terrassen skal bygges på et korrekt klargjort og selvdrænende underlag. Der skal sørges for ventilation af understrukturen og terrassens overflade for at undgå mug på overfladen.

UPM ProFi-støtteskinnen og lille UPM ProFi-alustøtteskinnen må kun monteres på flade, permanent bærende overflader og fastgøres til jorden. Hvis dette ikke er muligt, skal underkonstruktionen udføres i støtteskinner eller træstrøer (løvtræ i holdbarhedsklasse 1), som forbindes, så de danner en stiv og enkelt flydende ramme.

Hævede terrasser bør opbygges med en stor UPM ProFi-alustøtteskinne, som kan klikkes ind i UPM ProFi-foden, og skal sammenføjes for at skabe en stiv og fast ramme.

 

Den maksimale afstand mellem støtteskinnerne må ikke overstige:

Afstand mellem strøer, cm Piazza One Piazza Pro Deck 150 / Deck 150 UV+ Terra 127
Beboelse 35 40 40 35
Erhverv 30 40
Store højder – Beboelse 35 40 T-Clip: 30 / Aluskinne: 40
Store højder – Erhverv 30 Aluskinne: 40
Varmt klima – Beboelse T-Clip: 30 / Aluskinne: 40
Varmt klima – Erhverv Aluskinne: 40
         

Terrassens overflade

Tilpas terrasseplankernes temperatur til omgivelserne før tilskæring og montering. Lav en rektangulær udskæring for at udjævne hver plankeende.

Baseret på temperaturen under monteringen skal det sikres, at mellemrummet for enden af terrasseplankerne er korrekt med henblik på udvidelse. Følgende tabel er baseret på montering af 4 meter terrasse i Europa og under antagelse af, at terrasseplankernes temperatur er tilpasset omgivelserne.

Fastgør plankerne til UPM ProFi Støtteskinner med enten UPM ProFi T-clips eller UPM ProFi Aluskinne. Skru altid en skrue direkte gennem den nederste not midt på hver terrasseplanke for at sikre, at terrasseplankerne sidder lige.

 

Hvis du anvender UPM ProFi-aluskinnen, skæres skinnen kortere end de terrasseplanker, den sammenføjer, (f.eks. 3 mm kortere i hver side ved 4 meters længde), så aluskinnen ikke stikker ud for enden af terrasseplankerne i de kolde måneder. Når du samtidig anvender UPM ProFi-endehætter med UPM ProFi Deck 150, skal aluskinnerne altid skæres 10 mm kortere.

Når to terrasseplanker lægges ende mod ende, skal der bruges to støtteskinner, hvor de mødes. Der skal fastgøres separate clips til hver støtteskinne.

Terrasser, der udføres med UPM ProFi Deck 150, kan afsluttes med UPM ProFi Rail Step, UPM ProFi-afdækningsliste eller UPM ProFi-endekappe. UPM ProFi Lifecycle- og Vision-planker kan skæres og profileres for at færdiggøre en terrasse. UPM ProFi (Piazza)-afdækningsliste kan anvendes til at færdiggøre en terrasse, der er udført med UPM ProFi Piazza og Terra 127.

 

Afrens evt. spildte væsker og snavs hurtigst muligt. Rens terrassen regelmæssigt med vand (og et mildt rengøringsmiddel). Overhold altid rengørings-, vedligeholdelses- og brugervejledninger fra downloadsektionen.