Viktiga regler för montering av trall

I listan nedan beskrivs de viktigaste installationsreglerna för UPM ProFi-trallsystem, men dessa regler ersätter inte de fullständiga installationsanvisningarna.

Grund

Däcket måste byggas på en väl förberedd självdränerande yta. Underlaget och däckytan måste vara väl ventilerade så att ytan inte utsätts för rötangrepp.

UPM ProFi Support Rail och UPM ProFi Alu Support Rail, liten får endast installeras på jämna, permanent lastbärande underlag och ska vara fixerade vid marken. Om det inte är möjligt måste underkonstruktionen byggas av stödskenor eller träbjälkar (hållbarhet klass 1) som sammanfogas till en sammanhängande fast, flytande ram.

Upphöjda däck bör byggas med stödskenorna UPM ProFi Alu Support Rail, stor som kan klickas fast i justerfötterna UPM ProFi Foot, och stödskenorna måste alla sitta ihop med varandra så att de bildar en fast, styv ram.

 


Däckytan

Utjämna brädornas temperatur innan tillskärning och montering. Gör ett rektangulärt snitt för att ändarna ska bli jämna.

Lämna utvidgningsspringor vid brädändarna. Hur stora de ska vara beror på lufttemperaturen vid installationen. Nedanstående tabell gäller vid användning av fyra meter lång trall i Europa med däckbrädetemperaturen utjämnad.

Fäst brädorna vid stödskenorna UPM ProFi Support Rail med antingen UPM ProFi T-klämmor eller UPM ProFi Alu Rail. För att brädorna ska ligga rakt ska du alltid sätta en skruv direkt genom den nedre tungan på mitten av varje bräda.

 

Om du använder UPM ProFi Alu Rail bör du kapa Alu Rail-skenan så att den blir kortare än de däckbrädor den sammanfogar (t.ex. 3 mm kortare på vardera sida för en bräda på 4 meter) för att säkerställa att Alu Rail inte sticker fram under änden på däckbrädorna under vintermånaderna. Om även UPM ProFi-ändkåpor används med UPM ProFi Deck 150 måste Alu Rail-skenan alltid kapas så att den är 10 mm kortare.

När två däckbrädor placeras ände mot ände måste det finnas två stödskenor under skarven mellan dem. Fäst med en separat klämma på varje stödskena.

På däck byggda med UPM ProFi Deck 150 kan du täcka kanterna med UPM ProFi Rail Step, UPM ProFi Cover Strip eller UPM ProFi-ändkåpor. UPM ProFi Lifecycle- och Vision-brädor kan skäras och profileras vid kanten. Täcklisten UPM ProFi (Piazza) Cover Strip kan även läggas i kanten på däck byggda med UPM ProFi Piazza och Terra 127.

 

Ta bort spill och smuts så snart som möjligt. Rengör däcket regelbundet med vatten (och milt rengöringsmedel). Följ alltid anvisningarna för rengöring, underhåll och användning i avsnittet med hämtningar.