UPM Biocomposites består av UPM ProFi utomhusprodukter för terrasser och UPM Formi granulat för formsprutning och varmpressning. UPM ProFi- och UPM Formi-komposit kombinerar de bästa egenskaperna hos naturfiber och plast. De huvudsakliga komponenterna är cellulosafibrer  och polymerer, som antingen är nyproducerade eller återvunna.

 

 
1m² av UPM ProFi Deck innehåller
10 kg etikettavfall
Kompositen är
100 % återvinningsbar
 

 

UPM ProFi

UPM Formi

UPM - The Biofore Company