UPM Biocomposites - den komposittillverkaren

UPM Biocomposites kombinerar cellulosafibrer och polymermaterial till nya högeffektiva produkter och material.

 

UPM Biocomposites består av UPM ProFi utomhusprodukter för terrasser och UPM Formi granulat för formsprutning och varmpressning. UPM ProFi- och UPM Formi-komposit kombinerar de bästa egenskaperna hos naturfiber och plast. De huvudsakliga komponenterna är cellulosafibrer  och polymerer, som antingen är nyproducerade eller återvunna.

 

 
1m² av UPM ProFi Deck innehåller
10 kg etikettavfall
Kompositen är
100 % återvinningsbar
Koldioxidutsläppen för UPM Formi jämfört med vanliga oljebaserade material är
-50 %
 

 

UPM ProFi

UPM Formi

UPM - The Biofore Company