Installationsanvisningar för din UPM ProFi-terrass

Följ alltid den lokala och nationella byggbestämmelserna och säkerhetskoder samt allmänt accepterade koder för övning. Det är viktigt att följa UPM ProFi installationsanvisningar noggrant.

Om du planerar att bygga ett större däck och behöver projekthjälp och expertis inom att lägga däckbrädor, vänligen kontakta oss.

Följ den senaste versionen av installationsanvisningarna nedan. Installationsanvisningar Del 1: Diagram & Installationsanvisningar Del 2: Text. Ifall instruktionerna inte följs kan produktens funktion försämras och tillverkarens garanti upphäva.

 

 Ladda ner installationsinstruktioner och tekniska dokument


 

Se våra videoguider för däckmontering

 

 

Är du installatör? Se vår utbildning för proffs