För den traditionella – Underkonstruktion med klassisk träbjälke

 

Efter beslutet att använda UPM ProFi-däck som en bättre lösning än trä, är det bra att överväga aluminium eller komposit som underkonstruktionsmaterial. Naturligtvis kan du använda träbjälkar, men varför ska du göra det när andra alternativ inte ruttnar, förvrids, ger stickor och till och med tål alla väder bättre?

 

När du använder en träunderkonstruktion ska du tänka på att

  • använda träbjälkar med hållbarhetsklass 1 
  • följa de lokala byggreglerna och allmänt accepterad praxis 
  • träbjälkarna inte ska ha direkt kontakt med marken, t.ex. kan du använda gummidynor eller UPM ProFi Foot 
  • sammanfoga träbjälkarna till en styv ram med tvärbalkar.
 

Mer information


Montering med trä kontra Click System