UPMProFi
  • Hållbarhet

Återvunnet europeiskt plastbaserat avfall

Klassledande hållbar kompositmaterial

Återvunnet europeiskt plastbaserat avfall

 

Genom att välja UPM ProFi är du del av lösningen på Europas plastavfall och ett mer hållbart sätt att leva.

 

Innehållet består till 75 % av återvunnet europeiskt plastbaserat avfall

Fritt från PVC och giftiga ämnen: certifierat EN71-3-säkert

Låga koldioxidutsläpp: tillverkas och distribueras lokalt i Europa

Skapar tillverkningsjobb i Europa

PEFC-certifierade fibrer

Miljöadministration enligt ISO 14001


Industriavfall av plast och papper från etikettillverkning och skrivare

Patenterad lösning som har återvunnit mer än 40 000 ton etikettavfall sedan 2007. Materialet innehåller olika plaster, papper, bläck, lim och silikon. Före UPM ProFi var den enda lösningen deponi eller förbränning. UPM samlar in material från etikettmaterialfabriker och deras kunder.

 
 
 

 
 

 
 

 

I hjärtat av den cirkulära ekonomin

UPM ProFi tillverkar Europas bästa komposittrallar.

Vi står i centrum för den cirkulära ekonomin i Europa.

Vi tar europeiskt plastavfall och omvandlar det till exceptionellt utomhusliv. Upp till 75 % europeiskt återvunnet material.

Våra produktionsanläggningar finns i Tyskland och Finland, vilket innebär låga koldioxidutsläpp för logistiken.

Våra trallar är PVC-fria och innehåller inga giftiga material.

Vi följer miljöadministrationstandarden ISO 14001 och använder PEFC-certifierade fibrer.

Genom att välja UPM ProFi är du del av lösningen på Europas plastavfall.

 


100 % återvinningsbara trallar – en del av UPM ProFis strategi för hållbar tillverkning

UPM ProFi-trallar kan återvinnas till nya trallar

  • UPM ProFi återvinner allt trallspill som uppstår under produktionen
  • När det inte går att återvinna omvandlar UPM ProFi-trallspill och gamla trallar till energi tillsammans med vanligt hushållsavfall

Spara vatten, minimera förpackningar och minska mängden koldioxidutsläpp för transporter

  • Det vatten som UPM ProFi använder i tillverkningsprocessen återvinns i ett slutet kretslopp
  • UPM ProFi använder så lite förpackningar som möjligt
  • Genom att återvinna europeiskt plastavfall i Europa minimeras mängden koldioxidutsläpp för transporter
 

 
35 m² Piazza-trallar innehåller upp till
500 kg plast- och pappersavfall
35 m² Piazza-trallar binder mer än
800 kg koldioxid
UPM ProFi-trallar är
återanvändbara och återvinningsbara
 

 

Trätrallar jämfört med komposittrallar

Traditionella trätrallar, oavsett om de är tillverkade av barr- eller lövträ, kan innehålla skadliga ämnen: giftiga kemikalier kan användas med impregnerade trallar. Jämfört med trätrallar som är tillverkade av vanligt trä eller tryckimpregnerat trä är underhållet av kompositgolv relativt enkelt. UPM ProFis komposittrallar behöver inte oljas, slipas eller målas.

 

 
Minimal paketering
UPM ProFi-produkter paketeras utan onödiga pappers- eller plastomslag.
Hållbar tillverkning
Vattnet som används i tillverkningsprocessen av UPM ProFi återvinns i ett slutet kretslopp. I stort sett allt det avfall som produceras under tillverkningen återvinns till nya produkter.
Lokalt tänkande
UPM ProFi-produkter tillverkas både i Finland och Tyskland, i nära anslutning till både etikettavfallet och de huvudsakliga marknaderna. Detta minimerar transporterna till och från fabrikerna.
 

 

Certifikat

 

UPM Biocomposites har tilldelats flera certifikat inklusive PEFC™. Alla UPM Biocomposites-certifikat listas i Certificate Finder.

 

 

Framtiden bortom fossila material

UPM utvecklar förnybara och ansvarsfulla lösningar för att minska världens beroende av fossilbaserade material.  UPM ProFi trä/plastkomposit (WPC) är den första lösningen i industriell skala för avfall från självhäftande etiketter. Hållbar trall tillverkas främst av återanvända material och är återvinningsbar.

Våra produkter är hållbara lösningar som uppfyller de utmaningar och möjligheter som globala megatrender innebär. UPM har flera alternativ till fossilmaterial: fiberprodukter, molekylära bioprodukter, träprodukter och energi med låga utsläpp.

Icke-förnybara råmaterial kan ersättas med hållbart producerade fiberbaserade produkter. UPM använder även förnybara träfibrer som huvudsakligt råmaterial för grafiskt papper, specialförpackningar, etikettmaterial och biokompositprodukter. 

 

UPM: världsledande inom hållbarhet

 

Global Compact Lead

FN lyfter fram UPM som en av 36 deltagare i Global Compact LEAD med hållbart företagande i världsklass.

Dow Jones Sustainability Indices


UPM erkänns som branschens mest ansvarstagande företag enligt det globala Dow Jones Sustainability Index.