UPMProFi
  • Hållbarhet

Mot en mer hållbar framtid

 

UPM utvecklar förnybara och ansvarsfulla lösningar för att minska världens beroende av fossilbaserade material.  UPM ProFi trä/plastkomposit (WPC) är den första lösningen i industriell skala för avfall från självhäftande etiketter. Hållbar trall tillverkas främst av återanvända material och är återvinningsbar.

 


 

Global Compact Lead

FN lyfter fram UPM som ett av 34 Global Compact LEAD-företag som uppvisar ett hållbart företagande i världsklass.

Dow Jones Sustainability Indices


UPM erkänns som branschens mest ansvarstagande företag enligt det globala Dow Jones Sustainability Index.

 

 
Det är omkring 85 % återvunnet material
i UPM ProFi Terra
1m² av UPM ProFi Deck-trallen innehåller
10 kg av överflödigt etikettmaterial
UPM ProFi-trallen
återanvänds och är återvinningsbar
 

 

Innovation i komposittillverkning

 
Målet är att använda återvunnen plast 2018
85 %
mer än 2017
 

 

Återanvänd och återvinningsbar

Alla UPM ProFi-produkter innehåller en stor andel (50–90 %) återvunnet material, vilket minskar behovet av deponering och förbränning.

  • Överblivna bitar kan slängas i de vanliga hushållssoporna eller återvinnas till energi.

  • Kompositmaterial kan också återvinnas; allt spill av fast material i våra fabriker återvinns. Tyvärr finns det inte något Europaomfattande system för att samla in rester och spillmaterial från gamla däck för återvinning i våra fabriker, men det är en plan för framtiden.

  • Alla råmaterialfibrer till UPM ProFi är PEFC™-certifierade

 

Alla UPM ProFis produkter är gift- och PVC-fria

 
Minimal paketering
UPM ProFi-produkter paketeras utan onödiga pappers- eller plastomslag.
Hållbar tillverkning
Vattnet som används i tillverkningsprocessen av UPM ProFi återvinns i ett slutet kretslopp. I stort sett allt det avfall som produceras under tillverkningen återvinns till nya produkter.
Lokalt tänkande
UPM ProFi-produkter tillverkas både i Finland och Tyskland, i nära anslutning till både etikettavfallet och de huvudsakliga marknaderna. Detta minimerar transporterna till och från fabrikerna.
 

 

Certifikat

 

UPM Biocomposites har tilldelats flera certifikat inklusive PEFC™. Alla UPM Biocomposites-certifikat listas i Certificate Finder.