Klassledande hållbar kompositmaterial

UPM ProFi är den mest avancerade producenten av kompositplattor för att utveckla den cirkulära ekonomin för europeiskt plastbaserat avfall. Vi tar europeiskt plastavfall och omvandlar det till exceptionellt utomhusliv. Genom att välja UPM ProFi är du del av lösningen på Europas plastavfall och ett mer hållbart sätt att leva. Sedan 2020 är UPM ProFi en del av den EU-täckande cirkulära plastalliansen och främjar ansträngningarna för cirkulär ekonomi ytterligare.

 

Industriavfall av plast och papper från etikettillverkning och skrivare

Patenterad lösning som har återvunnit mer än 40 000 ton etikettavfall sedan 2007. Materialet innehåller olika plaster, papper, bläck, lim och silikon. Före UPM ProFi var den enda lösningen deponi eller förbränning. UPM samlar in material från etikettmaterialfabriker och deras kunder.

 
 
 

 
 

Unikt hållbar - UPM ProFi Piazza komposittrall

 • Tillverkad av 75 % återvunnet europeiskt plast- och pappersavfall, både från konsumenter och industrier
 • Cellulosafibrerna och plasten från etikettavfall som samlas in från hela Europa kombineras med återvunnen HDPE från konsumentförpackningar (t.ex. tvättmedelsflaskor också från Europa) och omarbetas för att ge en extremt hållbar kärna
 • 100 % återvinningsbar
 • Giftfri och barnsäker enligt EN71-3
 • Tillverkad i Tyskland: tillverkad lokalt i Europa för européer vilket innebär låga koldioxidavtryck
 • ISO 9001, 14001 & 50001 certifierad produktion
 


100 % återvinningsbara trallar – en del av UPM ProFis strategi för hållbar tillverkning

UPM ProFi-trallar kan återvinnas till nya trallar

 • UPM ProFi återvinner allt trallspill som uppstår under produktionen
 • När det inte går att återvinna omvandlar UPM ProFi-trallspill och gamla trallar till energi tillsammans med vanligt hushållsavfall

Spara vatten, minimera förpackningar och minska mängden koldioxidutsläpp för transporter

 • Det vatten som UPM ProFi använder i tillverkningsprocessen återvinns i ett slutet kretslopp
 • UPM ProFi använder så lite förpackningar som möjligt
 • Genom att återvinna europeiskt plastavfall i Europa minimeras mängden koldioxidutsläpp för transporter
 

 
35 m² Piazza-trallar innehåller upp till
500 kg plast- och pappersavfall
35 m² Piazza-trallar binder mer än
800 kg koldioxid
UPM ProFi-trallar är
återanvändbara och återvinningsbara
 

 
Minimal paketering
UPM ProFi-produkter paketeras utan onödiga pappers- eller plastomslag.
Hållbar tillverkning
Vattnet som används i tillverkningsprocessen av UPM ProFi återvinns i ett slutet kretslopp. I stort sett allt det avfall som produceras under tillverkningen återvinns till nya produkter.
Lokalt tänkande
UPM ProFi-produkter tillverkas både i Finland och Tyskland, i nära anslutning till både etikettavfallet och de huvudsakliga marknaderna. Detta minimerar transporterna till och från fabrikerna.
 

 

Certifikat

UPM Biocomposites har tilldelats flera certifikat inklusive PEFC (PEFC/02-31-173). Alla UPM Biocomposites-certifikat listas i Certificate Finder.

 

 

Framtiden bortom fossila material

UPM utvecklar förnybara och ansvarsfulla lösningar för att minska världens beroende av fossilbaserade material.  UPM ProFi trä/plastkomposit (WPC) är den första lösningen i industriell skala för avfall från självhäftande etiketter. Hållbar trall tillverkas främst av återanvända material och är återvinningsbar.

Våra produkter är hållbara lösningar som uppfyller de utmaningar och möjligheter som globala megatrender innebär. UPM har flera alternativ till fossilmaterial: fiberprodukter, molekylära bioprodukter, träprodukter och energi med låga utsläpp.

Icke-förnybara råmaterial kan ersättas med hållbart producerade fiberbaserade produkter. UPM använder även förnybara träfibrer som huvudsakligt råmaterial för grafiskt papper, specialförpackningar, etikettmaterial och biokompositprodukter. 

 

UPM: världsledande inom hållbarhet

 

Global Compact Lead

FN lyfter fram UPM som en av 36 deltagare i Global Compact LEAD med hållbart företagande i världsklass.

Dow Jones Sustainability Indices


UPM erkänns som branschens mest ansvarstagande företag enligt det globala Dow Jones Sustainability Index.