UPMProFi
  • Kestävä valinta

Kohti kestävämpää tulevaisuutta

 

UPM kehittää uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja vähentääkseen maailman riippuvaisuutta fossiilisista raaka-aineista. UPM ProFi -puumuovikomposiitti on ensimmäinen teollisen mittakaavan ratkaisu tarralaminaattijätteen käsittelyyn. Kestävät terassilaudat valmistetaan pääosin kierrätysmateriaaleista, ja ne ovat itsekin kierrätettäviä.

 


 

Global Compact Lead

YK nimesi UPM:n yhdeksi 34:stä Global Compact LEAD -yhtiöistä, jotka ovat sitoutuneet maailmanluokan yritysvastuuseen.

Dow Jones Sustainability Indices


UPM:lle tunnustusta teollisuuden vastuullisimpana yrityksenä Dow Jonesin globaalissa kestävän kehityksen indeksissä.

 

 
UPM ProFi Terassi -tuotteet on valmistettu noin
85-prosenttisesti kierrätysmateriaalista
1 neliömetri UPM ProFi Deck -lautaa sisältää
10 kg tarralaminaattituotannon ylijäämämateriaalia
UPM ProFi -terassilaudat ovat
kierrätettyjä ja kierrätettäviä
 

 

Innovatiivista komposiittituotantoa

 
Tavoitteenamme on käyttää kierrätysmuovia vuonna 2018
85%
enemmän kuin vuonna 2017
 

 

Kierrätetty ja kierrätettävä

Kaikki UPM ProFi -tuotteet on valmistettu vähintään 50- ja jopa 90-prosenttisesti kierrätysmateriaaleista, mikä vähentää kaatopaikkajätettä ja jätteenpolttoa.

  • Tuotteista ylijäävät osat voidaan hävittää muun kotitalousjätteen mukana tai kierrättää energiaksi.
  • Komposiittimateriaali on myös itsessään kierrätettävää, ja kaikki tuotantolaitoksissamme syntyvä kiinteä jäte kierrätetään. Tällä hetkellä ei valitettavasti vielä ole olemassa yhteiseurooppalaista järjestelmää, joka keräisi leikkausjätteet ja vanhat terassimateriaalit ja toimittaisi ne kierrätettäväksi tuotantolaitoksiimme. Tällainen ratkaisu on toivottavasti tulevaisuudessa mahdollinen.
  • Kaikki UPM ProFin raaka-aineena käytetyt kuidut on PEFC™-sertifioitu.
 

Kaikki UPM ProFi -tuotteet ovat myrkyttömiä, eikä niissä ole käytetty PVC-muovia

 
Mahdollisimman vähän pakkausmateriaaleja
UPM ProFi -tuotteet on pakattu ilman turhia paperi- tai muovikääreitä.
Kestävä tuotantotapa
Valmistuksessa käytettävä vesi kierrätetään suljetussa järjestelmässä. Lähes kaikki tuotantojätteet kierrätetään uusien tuotteiden raaka-aineeksi.
Paikallista ajattelua
UPM ProFi -tuotteita valmistetaan Suomessa ja Saksassa, lähellä tarralaminaattijätteen lähteitä ja päämarkkina-alueita. Tämä vähentää sekä raaka-aineen että valmiin tuotteen kuljetustarvetta.
 

 

Sertifikaatit

 

UPM Biocompositesille on myönnetty useita sertifikaatteja, mukaan lukien PEFC™. Kaikki UPM Biocompositesin sertifikaatit ovat saatavilla Certificate Finder -työkalun avulla.