Luokkansa paras komposiittiterassi

UPM ProFi on ainoa komposiittiterassien valmistaja, joka voi hyödyntää tuotannossaan myös kuluttajakäytöstä peräisin olevaa eurooppalaista muovijätettä. Keräämme Euroopan muovijätettä ja muunnamme sen ainutlaatuiseksi ulko-olohuoneeksi. Valitsemalla UPM ProFin voit olla osa Euroopan muovijäteongelman ratkaisua ja kestävämmän elämäntavan rakentamista. Vuodesta 2020 lähtien UPM ProFi on ollut mukana EU:n Circular Plastic Alliancessa. Allianssin avulla UPM ProFi yhdessä muiden toimijoiden kanssa voi edistää entisestään kiertotaloutta.

 

 
 

Teollisuuden muovi- ja paperijätettä tarratuotannosta ja painokoneista

Patentoitu ratkaisu, jonka avulla on kierrätetty yli 40 000 tonnia tarrajätettä vuodesta 2007. Materiaali sisältää erilaisia muoveja, paperia, mustetta, liimaa ja silikonia. Ainoa ratkaisu ennen UPM ProFia oli kaatopaikka tai jätteenpoltto. UPM kerää materiaalia tarramateriaalitehtailta ja niiden asiakkailta.

 

 
 

Kestävä kehitys - UPM ProFi Piazza -terassilaudat

 • Valmistettu 75-prosenttisesti eurooppalaisesta kotitalous- ja teollisuusperäisestä muovi- ja paperijätteestä.
 • Tuotannossa yhdistetään materiaalivirtoja toisiinsa. Hyödynnämme selluloosakuituja ja muovia, jotka ovat peräisin eurooppalaisesta tarralaminaattijakeesta. Tämän lisäksi voidaan hyödyntää HDPE-muoveja, jotka ovat peräisin kuluttajapakkauksista Euroopasta (esimerkiksi tietynlaiset muovipullot). Näistä raaka-ainemateriaaleista luodaan erittäin kestävä ydin terassituotteelle.
 • 100-prosenttisesti kierrätettävä
 • Turvallinen lapsille EN 71-3 -standardin mukaisesti
 • Valmistettu Saksassa: tuotetaan paikallisesti Euroopassa eurooppalaisille, mikä mahdollistaa pienen hiilijalanjäljen.
 • ISO 9001, 14001 & 50001 sertifioitu tuotanto
 

 

100 % kierrätettävät terassilaudat – osa UPM ProFin lähestymistapaa kestävään tuotantoon

UPM ProFi -terassilaudat voidaan kierrättää uudeksi terassimateriaaliksi

 • Kaikki UPM ProFin terassimateriaalijätteet kierrätetään tuotannossa
 • Jos kierrätys ei ole mahdollista, UPM ProFi -leikkausjätteet ja vanhat terassilaudat voidaan kierrättää energiaksi muun kotitalousjätteen mukana

Säästää vettä, minimoi pakkaukset ja vähentää kuljetuksen hiilidioksidipäästöjä

 • UPM ProFin valmistuksessa käytettävä vesi kierrätetään suljetussa järjestelmässä
 • UPM ProFi -pakkaukset pidetään mahdollisimman pieninä
 • Eurooppalaisen muovijätteen kierrättäminen Euroopassa minimoi kuljetuksen hiilidioksidipäästöt
 

 
35 m² Piazza-terassia sisältää jopa
500 kg muovi- ja paperijätettä
35 m² Piazza-terassia sitoo yli
800 kg hiilidioksidia
UPM ProFi -terassilaudat ovat
uudelleenkäytettäviä ja kierrätettäviä
 

 
 
Mahdollisimman vähän pakkausmateriaaleja
UPM ProFi -tuotteet on pakattu ilman turhia paperi- tai muovikääreitä.
Kestävä tuotantotapa
Valmistuksessa käytettävä vesi kierrätetään suljetussa järjestelmässä. Lähes kaikki tuotantojätteet kierrätetään uusien tuotteiden raaka-aineeksi.
Paikallista ajattelua
UPM ProFi -tuotteita valmistetaan Suomessa ja Saksassa, lähellä tarralaminaattijätteen lähteitä ja päämarkkina-alueita. Tämä vähentää sekä raaka-aineen että valmiin tuotteen kuljetustarvetta.
 

 

Sertifikaatit

UPM Biocompositesille on myönnetty useita sertifikaatteja, mukaan lukien PEFC (PEFC/02-31-173). Kaikki UPM Biocompositesin sertifikaatit ovat saatavilla Certificate Finder -työkalun avulla.

 
 

 

Tulevaisuus ilman fossiilisia raaka-aineita

UPM kehittää uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja vähentääkseen maailman riippuvaisuutta fossiilisista raaka-aineista. UPM ProFi -puumuovikomposiitti on ensimmäinen teollisen mittakaavan ratkaisu tarralaminaattijätteen käsittelyyn. Kestävät terassilaudat valmistetaan pääosin kierrätysmateriaaleista, ja ne ovat itsekin kierrätettäviä.

UPM:n tuotteet tarjoavat kestäviä ratkaisuja globaalien megatrendien keskeisiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. UPM tarjoaa useita vaihtoehtoja fossiilisille materiaaleille: kuitutuotteet, molekulaariset biotuotteet, puutuotteet ja vähäpäästöinen energia.

Uusiutumattomat raaka-aineet voidaan korvata kestävästi tuotetuilla kuitupohjaisilla tuotteilla. UPM käyttää uusiutuvaa puukuitua graafisten papereiden, erikoispakkausmateriaalien, tarramateriaalien ja biokomposiittituotteiden pääraaka-aineena.

 

 

UPM – kestävän kehityksen globaali johtaja

 

Global Compact Lead

YK on nimennyt UPM:n yhdeksi 36:sta Global Compact LEAD -jäsenestä, jotka ovat sitoutuneet maailmanluokan yritysvastuuseen.

Dow Jones Sustainability Indices


UPM:lle tunnustusta teollisuuden vastuullisimpana yrityksenä Dow Jonesin globaalissa kestävän kehityksen indeksissä.