2. Lutning, dränering och ventilation

2.1 Eftersom alla UPM ProFi Deck-produkter har mycket låg fuktabsorption kan de installeras horisontellt utan lutningsvinkel. Om brädorna monteras med lutning (på t.ex. 1–1,5 %) torkar dock däcket snabbare, och regn hjälper till att skölja bort damm.

2.2 Som med alla terrasser måste tillräcklig ventilation beaktas vid installation av UPM ProFi-terrasser. Terrassen måste installeras på en vattengenomsläpplig och ventilerad underkonstruktion. Var uppmärksam på lokalbefolkningen byggföreskrifter och allmän praxis som kan gälla till exempel på terrassens minsta avstånd från byggnaden från väggen eller behovet av ett avloppssystem mellan husväggen och terrassens kant.

2.3 När UPM ProFi aluminiumskena eller gummiremsa används är det obligatoriskt att skapa ytterligare ventilation i trallen för att säkerställa ett fritt luftflöde under trallen. Om terrassen till exempel installeras längs en vägg måste ventilationsgaller installeras längs hela väggen före den första raden av brädorna. Om trallkanterna som inte ligger intill en vägg är stängda måste tillräckligt med ventilationsgaller läggas till längs med trallkanten för att möjliggöra fritt luftflöde under trallen. Om detta inte görs kan det leda till att trallen blir sned och försvagas med tiden.

 

Se avsnitt 1 i installationsanvisningar för UPM ProFi Decking: Del 1: Diagram