Fixera trallbrädorna

Hur fixerar du dina kompositbrädor på rätt sätt? Fäst en skruv direkt genom den nedre tungan på mitten av varje däckbräda till underkonstruktionen. Därefter väljer du från klämmor eller aluminiumskenor för att fixera brädorna över hela sin längd till underkonstruktionen.

 

  • Direktfixeringsskruvar används för UPM ProFi Deck- och Piazza-brädor
  • T-klämmorna är till UPM ProFi Piazza Pro, Deck 150 och Terra 127 medan Wing Clips-klämmorna används för att fixera UPM ProFi Piazza One
  • Aluminiumskenor är tillgängliga för UPM ProFi Deck 150 eller alternativt för UPM ProFi Piazza One-däckbrädor
  • Start Clips-klämmorna är också beroende av de valda brädorna 
  • Extra skruvar kan användas baserat på underkonstruktionens material: specialskruvar för bjälkar i komposit, aluminium och trä
 

Direktfixering

För att däckbrädorna ska ligga rakt bör du sätta en skruv direkt genom den nedre tungan på mitten av varje bräda. Direktfästskruven används för UPM ProFi Deck 150- och Piazza-brädor. 

Den upprepade utvidgningen och hopdragningen kan innebära att brädorna med tiden skiftar position lite grann från sin ursprungliga position. Därför måste alla däckbrädor fästas med en skruv direkt genom den nedre tungan på mitten av brädan. Denna enda direktfixering av Deck-brädan mot stödskenan säkerställer att utvidgningen och ihopdragningen fortfarande kan äga rum i båda ändar, samtidigt som själva brädan ligger på plats. Fästskruvarna i brädorna som ligger på rad bör fästas i samma stödskena. 

Direktfixering av en Deck-bräda med fler än en skruv får inte utföras eftersom det förhindrar den normala termiska utvidgningen och ihopdragningen, och kan orsaka skevhet.

 

Fixering av däckbrädor med klämmor

UPM ProFi T-klämmor ger utrymme för normal temperaturstyrd utvidgning och hopdragning. T-klämmor används med UPM ProFi Piazza Pro, Deck 150, Terra 127 och Patio 120. 

UPM ProFi Piazza One-brädorna har kantspår som gör att du kan använda UPM ProFi Wing Clip-klämmor för dold montering. 

Skjut in Wing Clip-klämmorna ordentligt i spåret på den första brädan över varje stödjande bjälke. Skjut in nästa bräda i fästflikarna och tryck fast den ordentligt. Skruva fast klämmorna i bjälkarna så att skruvhuvudet är jäms med ovansidan på fästet.

 

Fixera däckbrädor med aluminiumskena

Aluminiumskenan är det alternativa fästet istället för klämmor. UPM ProFi Alu Rail-skenor lämnar utrymme för normal temperaturstyrd utvidgning och hopdragning. I varmare klimat måste aluminiumskenor installeras endast för att undvika att däckbrädorna böjs för mycket vid varm väderlek.

Montering med UPM ProFi Alu Rail ger en tät däckyta och ger en starkare konstruktion för kommersiell användning. Aluminiumskenor är tillgängliga för användning med UPM ProFi Piazza One eller med UPM ProFi Deck 150. 

Skjut in aluminiumskenan ordentligt i spåret på den första brädan. Ta nästa bräda och tryck fast den ordentligt. Skruva fast aluminiumskenan i bjälkarna så att skruvhuvudet är jäms med ovansidan på skenan.

 

Fixera första/sista däckbrädorna med UPM ProFi Start Clip

UPM ProFi Start Clip-klämmor används för att fästa de första och sista däckbrädorna. 

Olika Start Clip-klämmor är avsedda för UPM ProFi Piazza Pro, Deck 150, Terra 127 och Patio 120 eller för UPM ProFi Piazza One.

 

Så här gör du: se monteringsanvisningarna

Följ alltid installationsanvisningarna. Då kan du vara säker på att däcket är rätt installerat och att garantin gäller.

Se monteringsanvisningarna