3. Underbyggnad

3.1 För att förhindra trallen att röra på sig över tiden måste UPM ProFi Decking alltid installeras på en stabil underkonstruktion.

3.2 Det finns olika alternativ för understruktur beroende på trallkonstruktionen. Själva ramen måste monteras på en väl dränerad, hård och bärande yta, exempelvis betongblock, stenar eller betong.

3.3 Oavsett på längden måste varje bräda stödas av minst tre bjälkar/stödskenor. Dubbla bjälkar/stödskenor (med 40 mm mellanrum måste monteras vid punkter där ändarna på två täckplattor möts).

 
 
 

3.4 Trall på marknivå

UPM ProFi Support Rail eller UPM ProFi Alu Support Rail, liten (om trallhöjden är begränsad) kan användas vid installation direkt på marken: De får inte användas för upphöjda trall. För att korrigera små ojämnheter i marken får UPM ProFi-gummiplattor endast användas under UPM ProFi Support Rail om det maximala avståndet för gummidynor får inte överstiga 30 cm (mitt till mitt). Med UPM ProFi Support Rail och UPM ProFi Alu Support Rail, liten, måste den styva understrukturens ram göras genom att stödskenorna/bjälkarna fixeras till marken med högst 1 m mellanrum. (t.ex. fastsättning med bultar i betongen).

 
 

3.5 Upphöjda trallar

UPM ProFi Alu Support Rail stora eller lämpliga träbjälkar (exempelvis lövträ av hållbarhetsklass 1) kan användas för upphöjda trallar. De kan installeras på exempelvis UPM ProFi-fötter eller betongblock. En fast ram med fast struktur som är låst mellan delarna måste skapas genom att du skruvar ihop stödskenorna/bjälkarna och tvärbalkarna med vinkelfästen. Avståndet mellan tvärbalkarna får inte överstiga 2 m (från mitt till mitt).

Om lokala förhållanden tillåter det kan motstag installeras som ett alternativ till installation av tvärbalk. De bör installeras i 90° under bjälkarna och skruvas fast.

 
Underbyggnaden som består av UPM ProFi stödskenor.
En fast ram med fast struktur som är låst mellan delarna måste skapas genom att du skruvar ihop stödskenorna/bjälkarna och tvärbalkarna med vinkelfästen.
Upphöjd trall med UPM ProFi Click System.
Alu Support Rail stora eller lämpliga träbjälkar kan användas för upphöjda trallar
Aluminium stödskena stor och fötter används för en stabil, upphöjd underkonstruktion.
Om lokala förhållanden tillåter det kan motstag installeras som ett alternativ till installation av tvärbalk. De bör installeras i 90° under bjälkarna och skruvas fast.
 
 

3.6 UPM ProFi Deck-brädor får inte användas över markplan, såvida de inte installeras på en solid bärande yta, exempelvis en betongbalkong eller takterrass. 

Se installationsanvisningarna angående takterrasser

3.7 Avstånd mellan bjälkar

På grund av de olika mekaniska egenskaperna hos de olika golvplattorna måste det maximala bjälkavståndet som beskrivs i tabell 1 behållas. Om det här inte tas i beaktande kan trallen skadas. När brädorna läggs diagonalt mot bjälken måste avståndet minskas med 10 cm.

 
Bjälke avstånd (a) Piazza Pro Piazza One Deck 150 Terra 127
Hemanvändning 40 cm 35 cm 40 cm 35 cm
Kommersiellanvändning 30 cm - 40 cm -

Piazza One och Terra 127 är endast avsedda för hemmabruk.

 
Avståndet mellan stödskenorna mäts från centrum till centrum.
Kontrollera att bjälketavståndet är korrekt för den trallprodukt du använder.
 
 
Avstånder mellan bjälkar för Piazza Pro är 40 cm på bostadsområden och 30 cm på kommersiella platser.
Piazza One är endast avsedd för bostadsändamål och dess bjälkeavstånd är max 35 cm.
Bjälkeavståndet för Deck 150 är max 40 cm i både bostads- och kommersiella applikationer.
 
 

3.8 Bjälköverhäng

För Piazza Pro och Deck 150 är det maximala rekommenderade överhänget för en brädände 50 mm, och maximalt 30 mm för Piazza One och Terra 127.

3.9 Ramkant med Alu Support Rail, stor och fötter

En speciell kantkonstruktion behövs när ramen är byggd på fötter, så att UPM ProFi Piazza One-trallen kan fixeras längs ramkanten eller för att installera UPM ProFi Rail Step. Korta tvärbalkar (~60 cm) ska monteras under huvudstödskenorna i 90° vinkel. Tvärbalkarna ska anslutas till huvudstödskenorna med skruvar och ytteränden ska monteras på en fot. Den sista kantstödsskenan kan sedan monteras på tvärbalkarna så att den är i jämnhöjd med fötterna. Detta bör göras som en del av den styva ramen med hjälp av vinkelfästen.

Se avsnitt 2 i Installationsanvisningar för UPM ProFi Decking: Del 1: diagram