3. Alusrakenne

3.1 UPM ProFi -terassi on asennettava tukevalle alusrakennerungolle, jotta terassi ei pääse liikkumaan ajan myötä.

3.2 Saatavilla on erilaisille terasseille sopivia alusrakenteita. Runko on asennettava kovalle ja kantavalle pohjalle, jolta vesi pääsee valumaan pois, esimerkiksi betoniharkoille, kivilaatoille tai betonille.

3.3 Kaiken mittaiset laudat on tuettava vähintään kolmella koolauksella/aluslaudalla. Tuplakoolauksia/-aluslautoja on käytettävä jatkoskohdissa, joissa kaksi terassilaudan päätä kohtaavat toisensa. Kahden koolauksen/aluslaudan väliin on jätettävä 40 mm:n rako.

 
 
 

3.4 Maantasaiset terassit

UPM ProFi -aluslautaa tai pientä UPM ProFi -alumiinialuslautaa (jos terassin korkeus on rajallinen) voidaan käyttää asennettaessa terassia suoraan maahan. Niitä ei saa käyttää korotettujen terassien asennukseen. Maan epätasaisuuksia voidaan korjata käyttämällä UPM ProFi ‑koolaustassuja UPM ProFi ‑aluslaudan alla vain, jos koolaustassujen välinen etäisyys on keskeltä keskelle on enintään 30 cm. Kun käytetään UPM ProFi -aluslautoja tai pieniä UPM ProFi -alumiinialuslautoja, rungosta tulee tehdä tukeva. Rungon kehys tulee kiinnittää maahan vähintään 1 metrin välein (esim. pulttaamalla kehys betoniin).

 
 

3.5 Korotetut terassit

Korotettujen terassien asennukseen voidaan käyttää isoja UPM ProFi ‑alumiinialuslautoja tai sopivia puukoolauksia. Ne voidaan asentaa esim. UPM ProFi ‑säätöjaloille tai betoniharkoille. Tukeva runko saadaan, kun aluslaudat/koolaukset kiinnitetään ulkokehykseen kulmaraudoin. Tarkasta ristimitta huolellisesti. Käytä rungossa poikittaistukia, joiden etäisyys ei ylitä 2 metriä.

Poikittaistukien sijaan voidaan käyttää ristikoolausta, mikäli paikalliset olosuhteet sen sallivat. Ne on asennettava 90°:n kulmaan pohjarungon päälle.

 
UPM ProFi -aluslaudoista luotu alusrakenne.
Tukeva runko saadaan, kun aluslaudat/koolaukset kiinnitetään ulkokehykseen kulmaraudoin.
Korotetut terassit UPM ProFi Click-asennusjärjestelmällä
Korotettujen terassien asennukseen voidaan käyttää isoja UPM ProFi ‑alumiinialuslautoja tai sopivia puukoolauksia.
Suurta alumiinialuslautaa ja säätöjalkoja käytetty korotettuun terassiin.
Poikittaistukien sijaan voidaan käyttää ristikoolausta, mikäli paikalliset olosuhteet sen sallivat. Ne on asennettava 90°:n kulmaan pohjarungon päälle.
 
 

3.6 UPM ProFi -terassilautoja ei saa käyttää maantasaisten asennusten yläpuolella, ellei asennus ole betoniparvekkeen, kattoterassin tai muun kantavan rakenteen päällä. 

Tutustu UPM ProFi -terassin asennusohjeiden Osaan 3., jossa on lisätietoa kattoterasseista

3.7 Koolausten väli

Noudata taulukossa 1 annettua koolausten enimmäisväliä, sillä eri terassilautojen mekaaniset ominaisuudet vaihtelevat. Virheelliset koolausten enimmäisvälit saattavat johtaa lautojen vääntymiin, kuten notkumiseen. Jos laudat asetetaan viistoon koolauksiin nähden, koolausten väliä on pienennettävä 10 senttimetrillä.

 
 
Koolausväli mitataan aluslautojen keskeltä keskelle.
Varmista oikea koolausväli käyttämässäsi terassituotteessa
 
 
Piazza Pron koolausväli on 40 cm asuinkäytössä ja 30 cm kaupallisissa kohteissa.
Piazza One on tarkoitettu vain asuinkäyttöön ja sen koolausväli on enintään 35 cm.
Deck 150:n koolausväli on enintään 40 cm sekä asuin- että kaupallisissa kohteissa.
 
 

3.8 Koolausten ulkonema

Piazza Pro ja Deck 150 ‑lautojen päätyjen suositeltu enimmäisulkonema on 50 mm ja Piazza One ja Terrace ‑lautojen enimmäisulkonema on 30 mm.

3.9 Kehyksen reuna isoja alumiinialuslautoja ja ‑jalkoja käytettäessä

Säädettävien jalkojen varaan rakennettu runko edellyttää erityistä reunarakennetta, jotta UPM ProFi Piazza One -terassilaudan ulkoneman (30 mm) alle saadaan reunalauta, tai UPM ProFi -porraslauta voidaan asentaa siten, ettei säädettävien jalkojen pohjaosa jää näkyviin valmiin terassin reunan alta.

Rungon päädyn alle on asennettava lyhyet (~60 cm:n) poikittaistuet 90 :n kulmassa aluslautoihin/koolauksiin nähden, joihin poikittaistuet ruuvataan alapuolelta kiinni. Poikittaistukien ulkopäädyt asennetaan säädettävien jalkojen päälle.

Viimeinen aluslauta/koolaus voidaan tämän jälkeen asentaa poikittaistukien päälle siten, että aluslaudan/koolauksen ulkoreuna on säädettävän jalan pohjaosan kanssa samassa linjassa.

Katso kohta 2 UPM ProFi -terassin asennusohjeista Osa 1: Kuvat