8. Rengöring och underhåll

Även om färgnyanserna och mönstren är mycket lika skiljer de sig något mellan UPM ProFi Piazza Pro och Piazza One.

UPM ProFi Deck-produkterna har en tät yta som gör att de står emot spill och fläckar. I likhet med alla andra utomhusgolvytor behövs dock regelbunden rengöring och ordentlig skötsel för att däcket ska behålla sin elegans under många år. Följ anvisningarna för rengöring, underhåll och användning.