7. Trappor

7.1 Stegbräda för snabba och professionella trappor

UPM ProFi stegbräda är en patenterad vändbar profil som är utformad för installation av trappor tillsammans med Deck 150-brädor. Botten på den första trappupphöjningen görs genom att skära en Deck 150-bräda till 82 mm bredd och montera den med en startklämma vid underkanten och alu-skenan vid den övre kanten. Den övre kanten av däckbrädan och stegbräda är sedan sammanfogade med alu-skena och fastskruvade i ramen. Trappstegen kompletteras med en däckbräda och stegbräda som har vridits 180 grader och som också är sammanfogade med alu-skena och fastskruvade på ramen. T-klämmor får inte användas för trappkonstruktion. Tänk på att fästa en direktfixeringsskruv genom den nedre sponten i mitten av varje steg. Följ alltid lokala byggnadsbestämmelser.

Se avsnitt 6 i Installationsanvisningar för UPM ProFi Decking: Del 1: Diagram

Mer information om byggandet av trappkonstruktioner