UPM:n tutkijat Suomessa kehittivät vuonna 2005 uuden kestävän kehityksen mukaisen materiaalin, joka ratkaisi samalla kertaa kaksi erillistä ongelmaa:

  • teknisiltä ominaisuuksiltaan perinteisiä puumuovikomposiittituotteita parempien komposiittilautojen kehittäminen
  • tarralaminaattien tuotannossa syntyvien jätteiden eli paperin, muovin, silikonin ja musteen kierrättäminen

 

Läpimurto puumuovikomposiittituotteissa

Uusi elämä ylijäämille

 

Sertifioitu ja patentoitu

 
 

Kierrätyksestä ylivertaisiksi komposiiteiksi ja tuoteinnovaatioista liiketoiminnaksi

WPC Products | UPM ProFi story