Tärkeimmät erot onton ja umpiprofiilin välillä

Ontto vai umpiprofiili, kumpaa suosit? Komposiittilautoja valmistetaan sekä kiinteällä että ontolla profiililla. Laudan tekniset ominaisuudet riippuvat yhtä paljon itse komposiittimateriaalista kuin lautojen profiilista. Tärkeintä on, että kuidut on koteloitu kokonaan muovin sisään ja että muovin ja kuitujen välinen side on luja. Jos valmistaja takaa rakenteen vakauden riippumatta siitä, asennetaanko terassi maahan, maan päälle tai veden alle, voit olla varma, että kyseessä on ensiluokkainen terassimateriaali.

 

Umpiprofiili

+ Erinomaiset tekniset ominaisuudet, valmistettu pääosin kierrätysmateriaalista 

– Keskimäärin yli 60 % painavampi kuin ontoista laudoista rakennettu terassi; huonompi ympäristösuorituskyky materiaalinkäytön ja logistiikan kannalta, vaatii enemmän työtä asennusvaiheessa

Ontto profiili

+ Mahdollistaa tehokkaan materiaalisuunnittelun, optimoi paino-lujuussuhteen ja minimoi hiilijalanjäljen ja asennuskustannukset 

– Vaatii tarkempaa suunnittelua, jotta saavutetaan kiinteää profiilia vastaava lujuus ja kosteuden kestävyys. Polypropeenia sisältävien onttojen lautojen taivutuslujuus on yleensä parempi kuin polyeteeniä sisältävien, ja ne kestävät paremmin iskuja kylmässä kuin PVC:stä valmistetut laudat. 

UPM ProFi umpiprofiili

UPM ProFi ontto profiili


 

Profiilien ja materiaalien vertailu

  PE umpi PP ontto PE ontto PVC ontto
Paino - + + +
Taivutuslujuus + + -- +
Iskunkestävyys + + - --
Kosteuden imeytyminen + Riippuu kuitupitoisuudesta ja koteloinnista. Alle 50 %:n kuitupitoisuus on todennäköisesti parempi ja yli 50 %:n huonompi.
Muut ominaisuudet Ytimen profiili ei vaikuta värin-, naarmun- ja tahrankestävyyteen, vaan ne riippuvat pintamateriaalin teknologiasta.