4. Terassilautojen asennuksen valmistelu

4.1 Tarkistus ja sahaus

Ennen kuin asennat terassilautoja, tarkista laudat eri valmistuserien värivaihtelun varalta. Jos havaitset värivaihtelua, eri valmistuserien laudat on parasta sekoittaa keskenään. Ota tarvittaessa yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään ennen asennusta.

4.2 Laudat sahataan tuotanprosessin aikana niiden liikkuessa. Suosittelemme suoristamaan lautojen päädyt ennen asentamista, jotta päädyt ovat suorakulmaiset ja laudat sopivan mittaiset. Sahaa kaikki laudat likimain saman lämpöisinä. Muutoin lautojen pituus vaihtelee hieman lämpötilaerojen tasaantuessa. Terassin reunan lautojen päädyt on paras sahata asennuksen jälkeen mittaansa pyörösahalla, jossa on ohjauskisko. Lautojen leikkauspinnat kannattaa viimeistellä viistämällä.

4.3 UPM ProFi Piazza One ‑terassilautojen päät saattavat olla hieman ylöspäin taipuneet ennen asennusta. Taipuminen ei vaikuta terassin ominaisuuksiin, ja laudat tasoittuvat, kun ne asennetaan tukevan rungon päälle.

4.4 Komposiittilautoja voi sahata ja muotoilla samalla tavalla ja samoilla työkaluilla kuin puulautaakin.

 
 

4.5 T-kiinnikkeet, Wing-kiinnikkeet ja alumiinikisko

UPM ProFi ‑terassilaudat voidaan asentaa UPM ProFi ‑kiinnikkeillä tai alumiinikiskoilla, jolloin lautojen pintaan ei jää ruuvinreikiä. Molemmat menetelmät mahdollistavat lautojen luonnollisen lämpölaajenemisen, ja ne jättävät lautojen väliin 6 mm:n raon. Lisäksi molemmat menetelmät mahdollistavat lautojen irrottamisen tarvittaessa yksitellen. UPM ProFi ‑alumiinikiskot luovat terassille suljetun pinnan, jolloin lehtiä, ruokaa jne. ei pääse putoamaan terassin alle. Lisäksi alumiinikiskot vahvistavat Deck 150 ‑lautojen reunoja ja vahvistavat niiden rakennetta julkisissa ja haastavissa olosuhteissa. Alumiinikiskot edellyttävät ilmanvaihtoaukkojen lisäämistä (ks 2.3). Seuraavassa taulukossa kerrotaan, mitä kiinnikkeitä ja alumiinikiskoja minkäkin laudan kanssa on käytettävä.

 
 

4.6 Ruuvit

Käytä oikeanlaisia ruuveja. Muunlaisten ruuvien käyttäminen saattaa vahingoittaa tuotetta ja mitätöidä valmistajan takuun. Huonolaatuiset ruuvit saattavat tahrata terassin.  

Aloituskiinnikkeet ja keskikiinnitys pieneen tai isoon UPM ProFi ‑alumiinialuslautaan

  • UPM ProFi A2 3,9x22 mm:n ruostumattomat teräsruuvit (saatavilla erikseen)

T-kiinnikkeet, Wing-kiinnikkeet ja alumiinikiskot pieneen tai isoon UPM ProFi ‑alumiinialuslautaan

  • UPM ProFi A4 4x26 mm:n ruostumattomat teräsruuvit (saatavana alumiinialuslaudoille tarkoitetuissa erillisissä T-kiinnike- ja Wing-kiinnikelaatikoissa, saatavilla erikseen alumiinikiskoille)

4.7 Käytä sopivaa momenttia ja työkalun nopeutta (enint. 500 kierr./min), jotta ruuvin kanta asettuu kiinnikkeen pinnan tasoon. Älä kiristä ruuvia syvälle kiinnikkeeseen.

 

Katso kohta 3 UPM ProFi -terassin asennusohjeista Osa 1: Kuvat