1. Suunnittelu

1.1 UPM ProFi Deck Planner -työkalun avulla voit optimoida terassin suunnittelun sekä luoda luettelon kaikesta tarvittavasta materiaalista. Se myös näyttää paikat, joihin tarvitaan kaksoisaluslaudat tai ‑koolaukset.

1.2 Komposiittiterassit ovat paljon helppohoitoisempia kuin puiset. Ne poikkeavat toisistaan myös muilta ominaisuuksiltaan. Lämpölaajeneminen vaikuttaa komposiittiterassilautojen pituuteen hieman (40 °C:n muutos laajentaa tai supistaa 4 metrin lautaa 6 mm). On myös normaalia, että terassilaudat voivat kutistua hieman ensimmäisinä asennuksen jälkeisinä vuosina, kun valmistuksen aikana syntynyt pintajännitys laukeaa. Piazza Pro kutistuu yleensä alle 0,5 mm, Piazza One sekä Deck 150 yleensä noin 1,5 mm ja Terrace enintään 3 mm metriä kohti.

1.3 Yksityiskohtainen laajenemistaulukko on teknisissä tiedoissa:

1.4 Suunnittele terassi siten, että jatkosten määrä jää mahdollisimman pieneksi. Voit esimerkiksi muuttaa laudoituksen suuntaa tai käyttää kehyslautaa, joka kulkee 90 asteen kulmassa pääalueeseen nähden.

1.5 Jos eristämättömät metallikomponentit (esim. käsikaiteet), jotka ovat suorassa kosketuksessa maanpinnan kanssa, asennetaan pinnoitettujen komposiittilautojen, kuten UPM ProFi Piazza Pro tai One, viereen, voi lämpimällä ja kuivalla säällä terassilla kävellessä syntyä sähköstaattinen varaus. Tämä varaus voi johtaa sähköiskuun koskettaessasi näitä metallisia komponentteja. Sähköstaattinen varaus voidaan ehkäistä siten, että esim. kasikaide ei ole suorassa kosketuksessa maan kanssa tai käyttämällä sähköä johdattamattomia materiaaleja, kuten muovia tai puuta, tai asentamalla UPM ProFi -saumanauha (huomioi, että tällöin saatat joutua lisäämään ilmanvaihtoaukkoja, katso luku 2.3).

 
Suunnittelemalla terassilautojen suunnan, voit minimoida raot jatkoksissa.
90 asteen kulmaan asennetut kehyslaudat pienentävät rakoja
Vältä satunnaisia jatkoksia terassilla.
Vältä satunnaisia jatkoksia asettamalla vuorotellen lyhyitä ja pitkiä terassilautoja