Så här går du vidare till installatör på Gold-nivå

För att bli Gold-medlem förväntar sig UPM ProFi

  1. Du är intresserad av och håller dig uppdaterad om installationsdetaljer för UPM ProFi genom att du slutför UPM ProFis Gold-installatörsutbildning. 
  2. Du skickar in ett UPM ProFi-installationsexempel via UPM ProFis referensformulär. 
  3. För att stanna på Gold-nivå ska du slutföra UPM ProFi Gold-installatörsutbildningen en gång om året samt leverera ett installationsexempel. Vi kommer att påminna dig om detta en gång per år via e-post.

Installatör på gold-nivå | UPM ProFi

 

Vad får jag av ett Gold-medlemskap?

Följande förmåner erbjuds för installatörer med Gold-status:

Fler uppdrag

  1. Uppdatera dina kunskaper om installationsrelaterade ämnen genom vår utbildning för Gold-installatörer. 
  2. UPM ProFi kommer att vidarebefordra installationsförfrågningar till Gold-medlemmar när det är möjligt.

Få extra synlighet i UPM-kanalerna

  1. Särskilt omnämnande av Gold-gruppmedlemmar i installatörskontaktlistan på UPM ProFis webbplatser. 
  2. Installationsprojektbilder med ditt namn i UPM ProFis kanaler.* 
  3. De bästa bilderna på projekt kommer att läggas in i UPM ProFis broschyr och en referensberättelse läggs upp på UPM ProFis webbplatser med ditt namn markerat.*

Ta chansen att vinna: de snyggaste projekten belönas

  1. De vinnande projekten kommer att läggas in i UPM ProFis broschyr. Installatören får 25 m² brädor med klämmor kostnadsfritt. 
  2. Installatören får extra synlighet utan extra kostnad. UPM ProFi nämner installatörens namn både i UPM ProFis broschyr och på UPM ProFis webbplatser.*

* Förkrav: Webbplatsens ägare undertecknar ett referensavtal