Media

 

Kontaktinformation för media

UPM står gärna till tjänst för media. För medierelaterade frågor kontaktar du:

UPM Biocomposites Communications
tel. +358 (0) 204 15 113   upmprofi@upm.com

UPM Media desk
tel. +358(0) 40 588 3248   media@upm.com

Du kan också skicka feedback via formuläret kontakta oss.

Du kan följa UPM ProFi i de här sociala mediekanalerna: YouTube, Instagram och Pinterest.

Sign up for our newsletter.