Kontaktinformation för media

UPM står gärna till tjänst för media. För medierelaterade frågor kontaktar du:

UPM Biocomposites Communications
tel. +358 (0) 204 15 113
upmprofi@upm.com 

UPM Media desk
tel. +358 (0) 40 588 3284
media@upm.com 

Du kan också skicka feedback via formuläret kontakta oss.

Du kan följa UPM ProFi i de här sociala mediekanalerna: YouTube, Instagram och Pinterest.