UPM ProFi -näytepalvelun yleiset sopimusehdot

Näitä ehtoja sovelletaan UPM ProFin ja asiakkaan välisessä sopimuksessa näytteiden tilaamiseen ja toimittamiseen Suomessa. Asiakas hyväksyy nämä ehdot tilaamalla näytteitä tai muita tuotteita (jäljempänä ”Näyte”) UPM ProFin näytepalvelusta.

TOIMITTAJA

Näytteiden toimittaja on UPM Biocomposites / UPM-Kymmene Oyj, Y-tunnus 1041090-0 (jäljempänä ”UPM ProFi”).

Yhteystiedot ja asiakaspalvelu:

UPM Biocomposites / UPM-Kymmene Oyj, PL 380, Alvar Aallon katu 1, 00100 Helsinki
Sähköposti: upmprofi@upm.com
Puhelin: 0204 15 111

ASIAKAS

UPM ProFin näytepalvelussa Näytteitä voivat tilata täysi-ikäiset henkilöt ja huoltajan suostumuksella myös alle 18-vuotiaat (jäljempänä ”Asiakas”).

Asiakkaan tulee luovuttaa tilausta tehdessään yhteystietonsa, jotka sisältävät vähintään nimen, osoitteen ja puhelinnumeron sekä sähköpostiosoitteen.

TILAUS

Asiakas voi tilata yhteensä kolme (3) näytettä per tilaus veloituksetta.

TOIMITUSTAVAT

Näytteet toimitetaan 2. luokan postissa Asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen. Näytteitä toimitetaan toistaiseksi vain Suomen alueelle.

PALAUTUSOIKEUS JA REKLAMAATIOT

Näytteillä on kolmenkymmenen (30) päivän palautusoikeus. Asiakas voi palauttaa Näytteen kolmenkymmenen (30) arkipäivän kuluessa toimituksen vastaanottamisesta lähettämällä sen alla olevaan postiosoitteeseen. Liitä mukaan yhteystietosi (nimi ja sähköpostiosoite) tai sähköpostiisi tullut tilausvahvistus.

Asiakas vastaa Näytteiden palauttamisesta aiheutuvista välittömistä kustannuksista. Pyydämme pakkaamaan palautettavat Näytteet huolellisesti ja postittamaan lähetyksen osoitteeseen:

UPM Biocomposites
UPM ProFi -näytepalvelu
PL 203
15141 LAHTI

Mahdolliset reklamaatiot ja lisätiedustelut voi tehdä sähköpostitse osoitteeseen upmprofi@upm.com.

SOVELTUVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA VIRHEVASTUU

Näytepalveluun, sopimukseen ja näihin sopimusehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

Näytteet ja kaikki siihen liittyvä materiaali toimitetaan sellaisenaan, ilman minkäänlaisia takuita. Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, UPM ProFi ei ole millään tavalla vastuussa suorista, epäsuorista, välillisistä tai erityisistä vahingoista, kustannuksista, taikka tulonmenetyksistä, mitkä liittyvät tai johtuvat Näytteiden tilaamisesta tai UPM ProFin näytepalvelun käyttämisestä.

Jos kauppaa koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja-asiakas voi saattaa asian esimerkiksi kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) tai toimivaltaisen tuomioistuimen ratkaistavaksi. Lisätietoa kuluttaja-asiakkaalle verkkovälitteisestä riidanratkaisusta: http://ec.europa.eu/odr

MUUTA

Kaikki näytepalvelun kuva- ja tekstimateriaalit ovat UPM ProFin ja/tai sen kumppaneiden omaisuutta. Materiaalin luvaton käyttö tai kopiointi on kielletty.

TIETOSUOJASELOSTE – UPM ProFi-näytepalvelu 1.11.2019

Tietosuojaselosteen löydät osoitteesta: https://privacy.upm.com/fi/

Tämä Tietosuojaseloste kertoo tavoista, joilla UPM-Kymmene Oyj ja sen Suomessa sijaitsevat konserniyhtiöt (“UPM”) kerää ja käsittelee UPM ProFi-näytepalvelun (”Palvelu”) käyttäjien henkilötietoja. Palvelua käyttämällä hyväksyt henkilötietojesi käsittelyn tämän Tietosuojaselosteen mukaisesti. UPM varaa oikeuden tehdä muutoksia tähän Tietosuojaselosteeseen (muutoksista ilmoitetaan julkaisemalla ne täällä). Jos Tietosuojaselostetta muutetaan olennaisesti, UPM ilmoittaa muutoksista julkaisemalla ne verkkosivustollaan.

UPM on sitoutunut suojaamaan palveluidensa käyttäjien yksityisyyttä kaikkien soveltuvien henkilötietojen suojaa koskevien säännösten mukaisesti.

Keräämämme tiedot ja tietojen käyttö

Keräämme tietoja sinusta kirjautuessasi palvelun käyttäjäksi, käyttäessäsi Palvelua ja ollessasi Palveluun liittyen yhteydessä UPM:ään. Keräämämme tiedot voidaan jakaa käyttäjän antamiin, Palvelun käytöstä havainnoituihin ja analytiikan avulla johdettuihin tietoihin. Keräämme Palvelun käyttäjistä seuraavia henkilötietoja: etu- ja sukunimi, yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite). Sekä Palvelun käyttäjän Palveluun vapaaehtoisesti ilmoittamat muut tiedot sekä tiedot Palvelun käytöstä ja aiemmasta asioinnista UPM:n kanssa (asiakassuhde, ostohistoria, suoramarkkinointivalinnat, Palvelun käyttäjälle kohdistetut kampanjat). Palvelun käyttäjä ilmoittaa itse yhteystietonsa kirjautuessaan Palveluun.

Kerättyjä tietoja käytämme Palvelun toimittamiseen, UPM:n ja Palvelun käyttäjän väliseen asiakaspalveluun, Palvelun käytön seurantaan asiakaskokemuksen parantamiseksi ja Palvelun kehittämiseksi sekä Palvelun käyttäjien profilointiin Palvelun käytöstä ja käyttäjän antamista tiedoista analytiikan avulla johdettuihin tietoihin perustuen. Saatamme myös pyytää palautetta asiakastyytyväisyystutkimuksen avulla.

Käytämme keräämiämme henkilötietojasi vain edellä mainittuihin tarkoituksiin, jonka lisäksi tietoja voidaan käyttää myös Palvelun käyttäjiin kohdennettuun UPM:n tuotteita ja/tai palveluja koskevaan sähköiseen ja muuhun markkinointiviestintään (kuten uutiskirjeet), ellet ole Palvelun käyttäjänä kieltäytynyt vastaanottamasta tällaista markkinointiviestintää. Käyttäjänä sinulla on oikeus kieltäytyä vastaanottamasta sähköistä markkinointiviestintää, milloin tahansa kussakin sähköisessä viestissä olevan linkin kautta tai ilmoittamalla siitä alla tässä Tietosuojaselosteessa mainittuun osoitteeseen.

Tietojen säilytys

Tietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen yllä määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Tietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille

Käytämme Palvelun tuottamisessa tarvittaessa kolmansia osapuolia ja luovutamme henkilötietojasi näille kolmansille osapuolille vain yllä mainittuihin rajoitettuihin tarkoituksiin. UPM edellyttää kaikilta kolmansilta osapuolilta Palvelun henkilötietojen suojaamista tämän Tietosuojaselosteen mukaisesti eikä salli kyseisten kolmansien osapuolten käyttää henkilötietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen. UPM ei luovuta henkilötietojasi missään muissa olosuhteissa ilman sinulta hankkimaamme suostumusta tai ellei lainsäädäntö sitä edellytä. Jos siirrämme tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, noudatamme asianmukaisia suojaustoimenpiteitä riittävän tietosuojan tason turvaamiseksi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Tietojen suojaaminen

UPM käyttää tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvatoimenpiteitä henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, muuntelemista, hävittämistä ja muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan. Vain rajatulla joukolla UPM:n työntekijöitä ja kolmansia osapuolia on pääsy henkilötietoihin. Kaikki UPM:n ja sen alihankkijoiden työntekijät, joilla on pääsy Palvelun käyttäjän henkilötietoihin, ovat velvollisia käsittelemään henkilötietoja luottamuksellisesti.

Sinun vaikutusmahdollisuutesi

Palvelun käyttäjällä on oikeus tarkastaa, mitä henkilötietoja olemme tallentaneet sinusta (sekä kopio henkilötiedoistaan) lähettämällä meille sitä koskeva kirjallinen pyyntö alla mainittuun osoitteeseen. Käyttäjän pyynnöstä oikaisemme, poistamme tai täydennämme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot.

Voit halutessasi kieltäytyä vastaanottamasta sähköistä markkinointiviestintää klikkaamalla “peruuta tilaus” linkkiä, joka sisältyy kaikkeen lähettämäämme sähköiseen markkinointiviestintään, ja kieltäytyä vastaanottamasta markkinointiviestintää jatkossa.

Palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle, jos käyttäjä katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Halutessasi lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä, ota yhteyttä:

UPM-Kymmene Oyj

Alvar Aallon katu 1, P.O. Box 380

FI-00101 Helsinki, Finland

privacy@upm.com