5. Terassilautojen asentaminen

5.1 Ensimmäisten lautojen asentaminen

Ruuvaa aloituskiinnikkeet aluslautojen/koolausten päätyihin. Jos käytät asennuksessa UPM ProFi -alumiinialuslautoja tai puisia kannatinpalkkeja, esiporaa reiät 3 mm:n poranterällä. Asenna ensimmäinen terassilauta työntämällä alempi pontti aloituskiinnikkeisiin. Varmista, että lautojen päädyt on kohdistettu oikein ja että lauta on suorassa kulmassa aluslautoihin/koolauksiin nähden.

5.2 Jokainen terassilauta tulee kiinnittää yhdellä ruuvilla laudan keskikohdalta pontin alemman kielekkeen läpi suoraan aluslautaan/koolaukseen. (Piazza One -lautoja käytettäessä suositellaan esiporausta, ø 3 mm). Kiinnittämällä terassilauta keskikiinnitysruuvilla varmistetaan, että terassilauta pysyy paikoillaan, vaikka sen molemmat päät pääsevät supistumaan ja laajentumaan vapaasti lämpötilanvaihteluiden mukaan. Virheellisesti kiinnitetyt terassilaudat saattavat liikkua ja niiden väleistä voi tulla epätasaiset. Kiinnitä terassilauta paikoilleen käyttämällä kiinnikkeitä tai alumiinikiskoa.

 
Aloituskiinnikkeet kiinnittäminen koolauksiin.
Ruuvaa aloituskiinnikkeet aluslautojen/koolausten päätyihin
Keskikiinnitysruuvilla varmistetaan, että terassilauta pysyy paikoillaan.
Terassilaudan keskikiinnitys
 

5.3 Työnnä seuraavan terassilaudan alempi pontti kiinnikkeiden/alumiinikiskon alle. Tarkista, onko terassin pääty tasainen. Varmista, että laudat ovat tiukasti kiinni kiinnikeitä/alumiinikiskoa vasten. Käytä tarvittaessa kumivasaraa tai puristimia. Kiinnitä keskikiinnitysruuvi ja asenna kiinnikkeet/alumiinikisko myös terassilaudan toiselle puolelle. Asenna loput terassilaudat toistamalla vaiheet.

Laudat voidaan kiinnittää joko alumiinikiskoilla tai kiinnikkeillä.
Työnnä seuraavan terassilaudan alempi pontti kiinnikkeiden/alumiinikiskon alle
Varmista, että laudat ovat tiukasti paikallaan.
Käytä tarvittaessa kumivasaraa tai puristimia
 

5.4 Terassilautojen asettaminen peräkkäin

Kun kaksi terassilautaa asetetaan päädyt vastakkain, liitoskohdassa on käytettävä kahta aluslautaa/koolausta omine kiinnikkeineen/alumiinikiskoineen. Kahden koolauksen/aluslaudan väliin on jätettävä 40 mm:n rako. Jos käytät kiinnitykseen alumiinikiskoja, alumiinikiskon pään tulee olla terassilautaa hieman lyhyempi (5 mm).

Kun asennat kaksi 4 metrin mittaista lautaa peräkkäin, jätä lämpöelämisen ja pysyvän kutistuman takia seuraavanlaiset raot lautojen väliin. Katso yksityiskohtaiset lämpölaajenemistaulukot eri pituuksille teknisistä tiedoista:

 
 

5.5 Terassilautojen asennus seinän viereen

Jos asennat terassilautoja seinän viereen, jätä rakennelman ja seinän väliin aina vähintään 20 mm:n rako. Ilmanvaihto ja paikalliset rakennusmääräykset saattavat edellyttää suurempaa rakoa asennusohjeiden osa 2 mukaisesti.

5.6 Rakojen minimoiminen kehyslaudoilla

Lämpölaajenemisen vaikutus on suoraan verrannollinen laudan pituuteen ja lämpötilan muutokseen. Raot voidaan minimoida lisäämällä kehyslauta 90°:n kulmassa terassilautoihin nähden. Piazza Pro-, Deck 150- ja Terrace ‑terassien kehyslaudat voidaan asentaa helposti isoilla T-kiinnikkeillä. Piazza One ‑terasseissa kiinnitys tehdään kiinnikkeiden sijaan läpiruuvaamalla pontista. Tee esiporaamalla ovaalireikä, jonka jälkeen ruuvi voidaan kiinnittää.

 
Terassilautojen asennus seinän viereen.
Jätä rakennelman ja seinän väliin aina vähintään 20 mm:n rako
Terassi, jossa on käytetty kehyslautoja.
Rakojen minimoiminen kehyslaudoilla
 

5.7. Viimeisten terassilautojen asentaminen

Ennen kuin asennat terassilautojen kaksi viimeistä riviä, ruuvaa aloituskiinnikkeet oikeille paikoille aluslautojen/koolausten päätyihin. Asettele sitten kaksi viimeistä terassilautojen riviä paikoilleen. Nosta lautojen sisäreunoja ylöspäin sen verran, että kiinnikkeet tai alumiinikisko voidaan asettaa väliin. Laske laudat alas ja ruuvaa kiinnikkeet/alumiinikiskot paikalleen.


Katso kohta 4 UPM ProFi -terassin asennusohjeista Osa 1: Kuvat