”Hållbara val ger långvariga lösningar som människor kan vara stolta över”, säger Stefan Blach, arkitekt och partner på Studio Libessy i New York

Nokia Arena-projektet är ett ambitiöst projekt för stadsförnyelse och ligger centralt i stadskärnan i Tammerfors i Finland. Här skapas ett nytt, livfullt och högkvalitativt centrum med bostäder, arbetsliv, fritid och kultur för både staden och resten av Finland. Detta breddprojekt består av en mångsidig ishockeystadion med ett hotell samt fem intilliggande torn med ett podium som rymmer bostäder, butiker och kontorslokaler. Bild av Studio Liebkind.

”Mitt mål var att återspegla en 2000-talskänsla för boende i en kompakt, hållbar livsstil. Varje byggnadsserie har en unik identitet och som helhet skapar de en dynamisk stadssilhuett som reflekterar ljus, färg och form. Som ädelstenarna i en krona kristalliseras formerna i ett utbud för modernt urban livsstil”, säger Daniel Libeskind.

Stefan Blach, partner och ansvarig arkitekt för projektet på Studio Libessy, förklarar: ”Vi var medvetna om att det här projektet skulle medföra betydande förändringar för staden Tammerfors. Vi byggde på en plats som aldrig bebyggts tidigare som dessutom är en mycket central plats. Det är ett verkligt landmärke i Tammerfors nu, särskilt med höjden på bostadshusen som förändrar Tammerfors silhuett.”

”Att bygga ovanpå järnvägen var en hållbarhetsstrategi eftersom vi inte tar upp någon ny mark. För det andra är densiteten också ett hållbarhetsval, eftersom det ger ett förhållandevis litet avtryck för ett stort projekt. För det tredje är vår ständiga ambition att skapa något som är hållfast, som varar länge och som människor tar emot och är stolta över. Det här är ett byggnadskomplex som kommer att hålla länge och som många kommer att uppskatta”, säger Stefan Blach.

När det gäller hållbarhet i allmänhet inom arkitektur säger Blach: ”Kunderna spelar en viktig roll eftersom hållbara val ofta är dyrare, men de håller också längre. Hållbarhetscertifieringar har blivit vanligare, men det är en ytterligare investering att göra från kundens sida. Ur ett större perspektiv behövs även regleringar och ekonomiska stöd från myndigheter för att förbättra hållbarhetsutvecklingen inom arkitektur och konstruktion.”

”Uteplatser, balkonger och utedäck har fått en ännu viktigare roll idag i arkitekturen, för efter pandemin eftersträvar många verkligen gröna och trygga miljöer och tillgång till frisk luft nära sina hem och kontor. En annan sak som spelar stor roll för arkitekten är att välja lokala och naturliga material”, säger Blach.

I taklägenheten i bostadshuset i Tammerfors ligger ett utedäck som består av UPM ProFi Piazza One. Det är en komposittrall av 75 % återvunnen europeisk plast.

Plast är ett stort problem och det bästa vi kan göra är att återanvända det i hållbara byggmaterial, så det här är en mycket bra lösning”, säger Blach.

Något som också är viktigt ur hållbarhetssynpunkt är att den är tålig, och materialet har en lång garanti på upp till 25 år.  Europeisk plast samlas in och produceras i Tyskland till ett högpresterande kompositmaterial, så inga långa transporter behövs för att leverera det till europeiska kunder.  Du kan läsa mer om det lokalt tillverkade, hållbara trallmaterialet här: www.upmprofi.com/sv